13. IESKATS DAŽĀS MATERIĀLĀ NEAPLŪKOTAJĀS LIETOTNES IESPĒJĀS

13.2. „Uzliesmojuma” rīka lietošana

Izmantojot rīku 1 (Flare Tool), var uzzīmēt figūras, kas atgādina uzliesmojumus. „Uzliesmojuma” rīks pieejams rīkjoslas rīka 02 (Rectangle Tool) pogas sarakstā:

03

Lai uzzīmētu „uzliesmojumu” ar noklusētajiem parametriem:

  • izvēlas rīku 04 (Flare Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 05;
  • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties uzliesmojuma centram;
  • dialoglodziņā Flare Tool Options norāda uzliesmojuma parametrus (ja ar atvērtu dialoglodziņu Flare Tool Options tur piespiestu taustiņu 06, poga 07 tiek aizstāta ar pogu 08. To piespiežot, dialoglodziņa iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem). Rīka parametru nozīme šajā materiālā tuvāk netiek aplūkota un apgūstama eksperimentāli:

09

  • piespiež pogu 10 vai taustiņu 11:

12