13. IESKATS DAŽĀS MATERIĀLĀ NEAPLŪKOTAJĀS LIETOTNES IESPĒJĀS

13.1. Interaktīva rīka lietošana līnijas biezuma maiņai

Objektu kontūrlīniju noformēšanai var izmantot interaktīvu līnijas biezuma maiņas rīku 1 (Width Tool):

  • uzzīmē līniju, piemēram, rokturi tējkannai;
  • izvēlas rīku 02 (Width Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 03;
  • tuvina peles rādītāju līnijai, līdz tas vēlreiz maina izskatu uz 04, piemēram:

05

  • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk uz elipses centra pusi un atlaiž peles pogu, piemēram:
06
  • vēlreiz tuvina peles rādītāju nedaudz pa kreisi no tās vietas, kur tikko tika veikta līnijas biezuma palielināšana:

07

  • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk uz kontūrlīnijas centra pusi. Pēc tam atlaiž peles pogu, piemēram:
08