11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.6. Objektu dublēšana un pārvietošana, lietojot Layers paneli

Lai objektu dublētu, lietojot Layers paneli, dublējamo objektu rindiņas atlasa, turklāt pietiek atlasīt tikai rindiņas, nevis pašus objektus.

Ja, atlasot objektus, izpilda klikšķi uz ikonas 1, turklāt vairāku objektu vienlaicīgai atlasei var turēt piespiestu jebkuru no taustiņiem 02 vai 03, tad, atlasot tikai objektu rindiņas, t.i., to nosaukumus, taustiņi 04 un 05 darbojas atšķirīgi:

 • lai atlasītu vairākas rindiņas pēc kārtas:
  • izpilda klikšķi uz pirmās atlasāmās rindiņas;
  • tur piespiestu taustiņu 06;
  • izpilda klikšķi uz pēdējās atlasāmās rindiņas;
 • lai atlasītu rindiņas, kas neseko cita citai:
  • izpilda klikšķi uz pirmās atlasāmās rindiņas;
  • tur piespiestu taustiņu 07;
  • secīgi izpilda klikšķi uz pārējām atlasāmajām rindiņām.

Piemēram, nākamajā attēlā parādīts, kā izskatītos pirms dublēšanas atlasītas slāņa Logotips visu objektu rindiņas:

08

Lai objektus, kas atrodas atlasītajās rindiņās, dublētu, lieto paneļa izvēlnes komandu Duplicate Selection:

09

Dublētie objekti tiek novietoti tajā pašā slānī, bet secīgi virs oriģinālajiem objektiem.

Lai dublētos objektus pārvietotu uz citu slāni:

 • dublēto objektu rindiņas atlasa;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto rindiņas uz vajadzīgo slāni;
 • atlaiž peles pogu:
10

Kā redzams attēlā, tad visi slāņa Logotipa otrais variants objekti automātiski iegūst šī slāņa krāsas atribūtu (šajā piemērā sarkanu), kas tiek izmantots slāņa objektus iekļaujošo taisnstūru un enkurpunktu attēlošanai.