11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.5. Jauna slāņa izveidošana

Jaunu slāni izveido kādā no veidiem:

  • Layers panelī piespiež pogu 1 (Create New Layer);
  • lieto paneļa izvēlnes komandu New Layer...:
02

Piespiežot pogu 03 (Create New Layer), jauns slānis tiek izveidot uzreiz un tam tiek piešķirts noklusētais nosaukums Layer X, kur X – nākamais slāņa kārtas skaitlis, piemēram, Layer 2:

04

Lietojot paneļa izvēlnes komandu New Layer..., tiek atvērts dialoglodziņš Layer Options, kur var noteikt slāņa parametrus (sk. 10.3), piemēram:

05

Pēc noklusējuma sarakstā Color nākamajam slānim tiek piedāvāta cita krāsa, kurā zīmējumā tiek attēloti, piemēram, atbilstošā slāņa objektus iekļaujošie taisnstūri vai enkurpunkti. Tas ļauj katram slānim piederošos objektus vieglāk identificēt arī zīmējumā, piemēram, ja katrā no slāņiem tiktu uzzīmēta zvaigzne, tad, atlasot tās abas vienlaikus, enkurpunktu krāsa norāda, ka vairāk pa kreisi esošā zvaigzne ietilpst slānī Logotips, bet otra – slānī Logotipa otrais variants:06