11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.4. Slānī esošo objektu grupu rediģēšana

Lietojot Layers paneli, var ērti rediģēt arī slānī esošos objektus, ja tie ir, piemēram, sagrupēti, turklāt pirms rediģēšanas to atgrupēšana nav nepieciešama.

Ja kādu no zīmējumā esošajiem objektiem veido vairākas figūras (piemēram, objektu Galva aplūkotajā zīmējumā), objektā esošo figūru sarakstu atver, piespiežot pogu 3, kas atrodas pa kreisi no objekta apzīmējuma ikonas un nosaukuma, piemēram:

1

Layers panelī atvērtajā sagrupētā objekta sarakstā var atlasīt kādus no objektu veidojošajiem elementiem (piemēram, piecus objekta Galva „ideju uzplaiksnījumus”) un veikt to rediģēšanu ar jebkuru no iepriekš aplūkotajām metodēm, piemēram, nomainīt figūru pildījuma krāsu uz melnu:

02

Ja šāda pildījuma krāsas maiņa būtu jāveic, nelietojot Layers paneli, objekts Galva vispirms būtu jāatgrupē, tad jāveic modificēšanas darbības un objekts vēlreiz jāsagrupē.