11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.3. Slāņa un objektu nosaukumu maiņa

Lai vieglāk būtu identificēt objektus Layers panelī, slāņiem un objektiem var mainīt nosaukumus.

Lai mainītu slāņa nosaukumu:

 • izpilda dubultklikšķi uz slāņa (piemēram, Layer 1) rindiņas:

1

 • dialoglodziņā Layer Options nosaka slāņa parametrus, piemēram:
  • lodziņā Name ievada slāņa jauno nosaukumu;
  • sarakstā Color izvēlas krāsu, kurā zīmējumā tiek attēloti, piemēram, atbilstošā slāņa objektus iekļaujošie taisnstūri vai enkurpunkti;
  • atzīmē kādu no izvēles rūtiņām, kas nosaka, piemēram, slāņa redzamību (Show), aizslēgšanu (Lock), drukāšanu (Print) u.tml.:

02

 • piespiež pogu 03 vai taustiņu 04.

Lai mainītu objekta nosaukumu:

 • izpilda dubultklikšķi uz objekta (piemēram, 05) rindiņas:

06

 • dialoglodziņā Options nosaka objekta parametrus, piemēram:
  • lodziņā Name ievada objekta jauno nosaukumu;
  • atzīmē kādu no izvēles rūtiņām, kas nosaka objekta redzamību (Show) vai aizslēgšanu (Lock):

07

 • piespiež pogu 08 vai taustiņu 09.