11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.2. Slāņa aizslēgšana rediģēšanai

Ja zīmējumā ir vairāki slāņi vai vienā slānī ļoti daudz objektu, tad, lai vieglāk būtu atlasīt rediģējamos objektus vai arī lai netīšām nesabojātu jau pabeigtos, reizēm lietderīgi slāni vai kādu objektu aizslēgt, t.i., padarīt to neatlasāmu un nerediģējamu.

Lai aizslēgtu visu slāni:

  • novieto peles rādītāju virs tukšā lodziņa pa labi no ikonas 1, kas nosaka slāņa redzamību/paslēpšanu, līdz parādās uzraksts Toggles Lock (editable when blank):
02
  • izpilda klikšķi.

Tukšajā lodziņā parādās atslēdziņas ikona 03. Automātiski atslēdziņas ikonas (gaišākā krāsā) parādās arī pret katru no slānī esošajiem objektiem, turklāt „atslēgt” atsevišķi kādu no tiem nevar:

04

Ja nepieciešams nerediģējamu padarīt nevis visu slāni, bet tikai atsevišķus tajā esošus objektus, var aizslēgt tikai atsevišķas Layers paneļa saraksta rindiņas, piemēram:

05