11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.1. Zīmējuma objektu attēlojums panelī Layers

Pēc noklusējuma katrā jaunā dokumentā ir viens tukšs slānis (Layer 1):

1

Objekti šajā slānī tiek novietoti cits virs cita (pat tad, ja tie nepārsedzas) tādā secībā, kā tie tiek uzzīmēti, dublēti vai ievietoti zīmējumā. Nākamajā attēlā parādītajā piemērā vispirms uzzīmētas sešas zaļas elipses, kas, lietojot paneļa Pathfinder pogu 02 (Exclude), apvienotas. Paneļa Layers slānī Layer 1 objekts attēlots ar ikonu 03. Tad uzzīmēts noapaļots kvadrāts, kura pildījums noformēts kā puscaurspīdīga krāsu pāreja. Slānī Layer 1 objekts attēlots ar ikonu 04. Nākamais objekts zīmējumā ievietots no cita dokumenta kā objektu grupa 05. Visbeidzot zīmējumā izveidots teksta objekts, kas slānī Layer 1 attēlots ar ikonu 06:

07

Slāņu paneļa lietošana objektu atlasei jau nedaudz tika aplūkota 5.1.2. nodaļā, bet objektu secības maiņai – 6.8. nodaļā. Izpildot klikšķi uz ikonas 08, atbilstošā figūra dokumentā tiek paslēpta, bet ar klikšķi uz ikonas 09, figūra tiek atlasīta. Atlasītajai figūrai pa labi no ikonas redzams pildīts kvadrāts, piemēram, 10. Vairāku objektu vienlaicīgai atlasei var turēt piespiestu taustiņu 11 vai 12.

Lai mainītu objektu secību, panelī Layers izpilda klikšķi uz tā objekta rindiņas, kuram jāmaina novietojums attiecībā pret citiem objektiem, un, turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto rindiņu uz vajadzīgo vietu objektu sarakstā.

Tā, piemēram, aplūkojamajā zīmējumā objekts, kas attēlots ar ikonu 13, pārvietots par vienu rindiņu uz augšu, tādējādi elipses atrodas virs noapaļotā kvadrāta. Savukārt objekti, kas attēloti ar ikonām 14 un 15, paslēpti, bet dokumentā atlasīts objekts 16, t.i., kvadrāts ar noapaļotiem:

17