11. SLĀŅU LIETOŠANA

Slāņu paneli atver, piespiežot pogu 1 (Layers) paneļu joslā vai ar komandu Window / Layers.