10. SPECIĀLO EFEKTU LIETOŠANA

10.5. Objektu sadalīšana, lietojot dzēšgumiju, šķēres un nazi

Objektu sadalīšanai lieto rīka 1 (Eraser Tool) pogas sarakstā esošos rīkus:

02

Ja vēlas sadalīt kādu konkrētu zīmējuma objektu, pirms dzēšgumijas lietošanas šo objektu atlasa. Tad dzēšgumija uz citiem zīmējuma objektiem neiedarbosies. Ja zīmējumā nav atlasīts neviens objekts, dzēst var jebkura zīmējumā esoša objekta kādu no daļām.

Lai sadalītu objektu:

  • izpilda dubultklikšķi uz rīka 03 (Eraser Tool);
  • dialoglodziņā Eraser Tool Options var norādīt dzēšgumijas leņķi (Angle), apaļumu (Roundness) un diametru (Diameter) (ja piespiež pogu 04, dialoglodziņa iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem):
05
  • piespiež pogu 06 vai taustiņu 7. Peles rādītājs maina izskatu uz 08;
  • ar piespiestu peles kreiso pogu velk pār sadalāmo objektu (turot piespiestu taustiņu 09, var vilkt horizontāli, vertikāli vai diagonāli), piemēram:

10

  • atlaiž peles pogu. Objekta daļas saglabā pildījumu, bet katra atdalītā daļa iegūst noslēgtu kontūrlīniju ar sadalāmā objekta līnijas parametriem, piemēram:

11

Katra daļa pēc sadalīšanas ir neatkarīgs objekts un to var arī neatkarīgi no citām rediģēt.

Lai sadalītu objektu, lietojot šķēres:

  • izpilda klikšķi uz rīka 12 (Scissors Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 13;
  • secīgi izpilda klikšķus uz kādas no objekta līnijām (path) vai enkurpunktiem (anchor), piemēram:
14

Rezultātā objekts tiek sadalīts daļās. Katra no tām ir neatkarīgi atlasāma, pārvietojama un rediģējama, piemēram:

15

Atšķirībā no dzēšgumijas lietošanas ar šķērēm atdalītajiem objektiem dalījuma vietā kontūrlīnija netiek veidota, tādējādi objekts ir nenoslēgts. Ja atdalītās objekta daļas vēlas noslēgt, var lietot, piemēram, pogu 16 (Connect selected end points) vadības panelī (sk. rīka lietošanu 7. nodaļā):

17

Ja vēlas sadalīt kādu konkrētu zīmējuma objektu ar nazi, vispirms šo objektu atlasa. Tad nazis uz citiem zīmējuma objektiem neiedarbosies. Ja zīmējumā nav atlasīts neviens objekts, ar nazi var atdalīt jebkura zīmējumā esoša objekta kādu no daļām.

Lai sadalītu objektu, lietojot nazi:

  • izpilda klikšķi uz rīka 18 (Knife Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 19;
  • ar piespiestu peles kreiso pogu velk pār sadalāmo objektu, piemēram:

20

Rezultātā objekts tiek sadalīts daļās. Katra no tām ir neatkarīgi atlasāma, pārvietojama un rediģējama, piemēram:

21

Atšķirībā no šķēru lietošanas ar nazi atdalītajiem objektiem dalījuma vietā ir kontūrlīnija, tādējādi objekts ir noslēgts.