10. SPECIĀLO EFEKTU LIETOŠANA

10.1. Pārejas no viena objekta uz citu jeb blendi

Objektu pāreja jeb blends ir objektu virkne, kurā viens objekts soli pa solim pārveidojas par citu objektu pēc formas vai krāsas.

Lai izveidotu pāreju no viena objekta uz citu, lietojot komandu:

 • atlasa objektus, piemēram:

1

 • lieto komandu Object / Blend / Make. Tiek izveidota pāreja ar noklusētajiem vai pēdējiem lietotajiem parametriem, piemēram:

02

 • lieto komandu Object / Blend / Blend Options...;
 • dialoglodziņā Blend Options precizē pārejas parametrus (lai izmaiņas būtu aplūkojamas zīmējumā uzreiz, atzīmē izvēles rūtiņu Preview):
  • sarakstā Spacing izvēlas Smooth Color, lai lietone pati noteiktu, cik soļos pāriet no vienas krāsas uz citu, piemēram:

03

  • sarakstā Spacing izvēlas Specified Steps un blakus lodziņā norāda, cik soļos pāriet no viena objekta uz citu, piemēram:

04

  • sarakstā Spacing izvēlas Specified Distance un blakus lodziņā norāda attālumu starp blakus esošajiem pārejas objektiem, piemēram:

5

 • piespiež pogu 06 vai taustiņu 07.

Kad pāreja izveidota, izvēlnes Object / Blend komandas dod iespēju pāreju modificēt, piemēram:

08

 • Reverse Front to Back – maina objektu secību, t.i., piemēram, ja pirms komandas lietošanas virspusē bija zvaigzne, tad pēc tam – kvadrāts:
09
 • Reverse Spin – maina objektus vietām, piemēram, ja pirms komandas lietošanas zvaigzne bija kreisajā pusē, tad pēc tam – labajā:

10

 • Release – pāreja tiek noņemta un zīmējumā paliek tikai sākotnējie objekti;
 • Expand – pāreja tiek pārveidota pāreju veidojošo objektu grupā, kuru, lietojot komandu Object / Ungroup, var atgrupēt un ar katru no objektiem neatkarīgi veikt nepieciešamās modifikācijas, piemēram:

11

Lai izveidotu pāreju no viena objekta uz citu ar rīku 12 (Blend Tool):

 • uzzīmē objektus, piemēram:

13

 • izvēlas rīku 14 (Blend Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 15;
 • tuvina peles rādītāju objektam, līdz peles rādītājs vēlreiz maina izskatu uz 16, piemēram:

17

 • izpilda klikšķi vispirms uz viena objekta, bet pēc tam uz otra. Tiek izveidota pāreja ar noklusētajiem vai pēdējiem lietotajiem parametriem, piemēram:

18

 • izpilda dubultklikšķi uz rīka 19 (Blend Tool) un dialoglodziņā Blend Options precizē pārejas parametrus tāpat, kā aplūkots iepriekš, piemēram:

20

Parasti, izveidojot pāreju no viena objekta uz citu, tā tiek veidota pa taisnu līniju. Ja vēlas pārejai noteikt citu trajektoriju:

 • izveido vienkāršu taisnu pāreju no viena objekta uz citu;
 • uzzīmē pārejai paredzēto trajektoriju;
 • atlasa pāreju un trajektoriju, piemēram:

21

 • lieto komandu Object / Blend / Replace Spin:

22