9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.5. Teksta rakstzīmju pārveidošana par līnijveida objektiem

Lai nerastos problēmas ar fontu atbilstību, ja zīmējumu paredzēts pārnest atvēršanai vai izdrukāšanai no cita datora, teksta rakstzīmes var pārvērst par līnijveida objektiem. Bet tad tie kā teksts vairs nebūs rediģējami.

Otrs iemesls, kāpēc var noderēt teksta rakstzīmju pārvēršana par līnijveida objektiem, ir vēlme izveidot oriģinālu logotipu vai kādu uzrakstu, kas it kā būtu līdzīgs kādam no noformēta teksta fontiem, bet tajā pašā laikā būtu unikāls.

Lai teksta rakstzīmes pārveidotu par līnijveida objektiem:

  • atlasa teksta objektu, piemēram:

1

  • lieto komandu Type / Create Outlines. Katra rakstzīme un tās daļa, piemēram, garumzīme, mīkstinājumzīme u.tml., tiek pārveidota par līnijveida objektu:

02

Šos līnijveida objektus var modificēt, lietojot visas iepriekš aplūkotās metodes kontūrlīniju, pildījumu, izmēru, novietojuma u.c. parametru maiņai, piemēram:

03