9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.3. Teksta ievadīšana uz kontūras

Teksta ievadīšanai uz kontūras, piemēram, uzzīmētas liektas līnijas, daudzstūra, elipses u.tml., izmanto rīkjoslas rīku 1 (Type on a Path Tool), kas atrodas rīka 02 (Type Tool) pogas sarakstā:

03

 • vispirms uzzīmē kontūru, uz kuras paredzēts ievadīt tekstu, piemēram:

04

 • izvēlas rīku 05 (Type on a Path Tool);
 • tuvina peles rādītāju kontūrai, līdz peles rādītājs maina izskatu uz 06:

07

 • izpilda klikšķi un ievada tekstu, piemēram:

08

 • beidz teksta ievadi kādā no veidiem, piemēram:
  • piespiež taustiņu 09 un izpilda klikšķi jebkurā vietā uz teksta;
  • izvēlas rīku 10 (Selection Tool);
  • izvēlas jebkuru citu rīku.

Lietojot komandas Type / Type on a Path / Type on a Path Options... dialoglodziņu, teksta novietojumu uz kontūras var mainīt (lai izmaiņas būtu aplūkojamas zīmējumā uzreiz, atzīmē izvēles rūtiņu Preview):

11

 • sarakstā Effect var mainīt teksta novietojuma efektu uz kontūras. Pieejami pieci dažādi efekti, bet tuvāk tie netiek aplūkoti, jo piemērotāko no tiem var atrast, tikai eksperimentējot, piemēram, izvēloties efektu Skew, iepriekšējais piemērs izskatītos šādi:

12

 • sarakstā Align to Path var mainīt teksta līdzināšanas veidu uz kontūras:
  • Baseline – tieši uz kontūras;
  • Descender – pacelts virs kontūras;
  • Ascender – novietots zem kontūras;
  • Center – centrēts uz kontūras, piemēram, sākotnējais piemērs ar šo līdzināšanas veidu izskatītos šādi:

13

 • lodziņā Spacing var mainīt attālumus starp rakstzīmēm;
 • atzīmējot izvēles rūtiņu Flip, teksts tiek novietots kontūras pretējā pusē, piemēram, sākotnējais piemērs izskatītos šādi:

14

15 Lietojot šo rīku, kad teksta ievade tiks pabeigta, kontūra zīmējumā vairs nebūs redzama. Ja arī to nepieciešams atstāt zīmējumā, pirms uzsākt teksta ievadi, kontūru ieteicams dublēt ar izvēlnes Edit komandu Paste in Place. Tādējādi pirms teksta ievades būs divas kontūras, no kurām viena pazudīs pēc teksta ievades, bet otra paliks redzama zīmējumā arī pēc tam.