9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.1. Vienkārša teksta objekta izveidošana

Lai izveidotu vienkāršu teksta objektu:

 • izvēlas rīku 1 (Type Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 02;
 • izveido teksta objektu vienā no veidiem:
  • izpilda klikšķi lappuses vietā, kur jāsāk teksta ievadīšana, iegūstot neierobežota platuma teksta objektu. Pāreja jaunā rindā notiek, piespiežot taustiņu 03:

04

  • izpilda klikšķi lappusē un, turot piespiestu peles kreiso pogu, uzzīmē taisnstūri, iegūstot noteikta platuma teksta objektu. Pāreja jaunā rindā notiek automātiski, tiklīdz aizpildīts noteiktais platums:

05

 • beidz teksta ievadi kādā no veidiem, piemēram:
  • piespiež taustiņu 06 un izpilda klikšķi jebkurā vietā uz teksta;
  • izvēlas rīku 07 (Selection Tool);
  • izvēlas jebkuru citu rīku.

Atlasot teksta objektu ar rīku 08 (Selection Tool), ap teksta objektu redzams to iekļaujošais taisnstūris līdzīgi kā, piemēram, ap zvaigzni, elipsi vai kādu citu zīmētu objektu:

09

Tāpēc arī ar teksta objektiem var veikt tādas pašas darbības, kā ar pārējiem, t.i., pagriezt, mērogot, šķiebt u.tml.

Būtiskākā atšķirība starp ar abām metodēm izveidotajiem teksta objektiem ir to „izturēšanās”, ar peli mainot izmērus objektus iekļaujošajam taisnstūrim, piemēram:

 • samazinot platumu teksta objektam, kas veidots, izpildot klikšķi lappusē, tiek samazināts arī visu rakstzīmju platums:

10

 • samazinot platumu teksta objektam, kas veidots, norādot teksta ievades laukumu, rakstzīmju platums netiek samazināts, bet mainās teksta izkārtojums pa rindām:

11

Vēl atšķirībā no tekstapstrādes lietotnes atlasītajam teksta objektam līdzīgi kā citiem zīmētiem objektiem var norādīt rakstzīmju kontūrlīnijas krāsu, biezumu u.c. parametrus, kā arī noteikt rakstzīmēm pildījumu, piemēram:

12