9. TEKSTA VEIDOŠANA

Teksta veidošanai zīmējumā lieto rīku 1 (Type Tool) un rīka pogas sarakstā esošos rīkus:

02

Tā kā pēdējie trīs rīki vertikāla teksta ievadīšanai galvenokārt paredzēti darbam ar tekstu valodās, kur lasīšana tiek veikta no augšas uz leju, šajā materiālā tie netiek aplūkoti.

Teksta formatēšanai var lietot:

  • izvēlnes Type komandas un sarakstus, piemēram:
03
  • vadības paneli, ja ar kādu no teksta izveides rīkiem izpildīts klikšķis dokumentā:
04
  • paneļus, ko atver ar izvēlnes Window / Type komandām, piemēram:
05
    • Character rakstzīmju noformēšanai:
06
    • Paragraph rindkopu noformēšanai:
07
    • Glyphs speciālo rakstzīmju ievietošana tekstā:
08

Tā kā rakstzīmju un rindkopu noformēšanas pamatprincipi ir apgūti tekstapstrādes lietotnē, tad šajā materiālā tie tuvāk netiek aplūkoti.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšanas parametri, piemēram, rakstzīmju fonts, izmērs, stils, rindkopu līdzināšanas veids, atkāpe u.tml. var tikt izvēlēti gan pirms teksta ievadīšanas, gan pēc tam – atlasot atbilstošo teksta fragmentu.