15. VINGRINĀJUMI

15.5. Zīmēšana ar spalvu, otu un zīmuli. Darbs ar simboliem

5. vingrinājums

1. Atvērt Illustrator lietotni.

2. Izveidot jaunu zīmējuma datni ar vārdu vingrinajums_05, sarakstā New Document Profile izvēloties jaunā dokumenta profilu drukāšanai (Print) ar vienu A4 formāta portretorientētu lappusi. Kā mērvienības izvēlēties milimetrus. Pārējos parametrus atstāt noklusētos.

3. Saglabāt izveidoto zīmējuma datni ar nosaukumu vingrinajums_05.ai savā darba mapē (piemēram, Vingrinajumi), dialoglodziņā Illustrator Options apstiprinot noklusētos zīmējuma datnes parametrus.

4. Iestatīt režģa attēlošanu dokumentā. Režģa pamatlīniju rādīšanas solis 20 mm, attālums starp katrām divām režģa pamatlīnijām sadalīts četrās daļās. Zīmēšanas laikā iestatīt vai atsaukt piesaisti režģim pēc vajadzības.

5. Lietojot rīku 1 (Pen Tool), uzzīmēt līnijas, kas sastāv no taisniem nogriežņiem pēc dotā parauga. Pirms rīka lietošanas iestatīt 1 pt līnijas biezumu bez pildījuma:

02

6. Pirmo objektu papildināt ar vēl diviem taisniem nogriežņiem:

03

7. Uzzīmēt līniju, kas sastāv no liektiem posmiem:

04

8. Uzzīmēt līniju, kas sastāv gan no liektiem, gan taisniem posmiem:

05

9. Lietojot rīku 06 (Direct Selection Tool), pārvietot objektu enkurpunktus pēc dotā parauga. Šajā un vairākos turpmākajos attēlos ar pārtrauktu līniju parādīta figūra pirms izmaiņām, ar nepārtrauktu – pēc izmaiņām:

07

10. Pievienot pirmajai līnijai divus jaunus enkurpunktus un pārvietot tos pēc parauga:

08

11. Pirmajai līnijai dzēst vienu enkurpunktu, otrajai – divus:

09

12. Pirmajai līnijai savienot abus galapunktus, otro sadalīt augšējā enkurpunktā un pārvietot atdalītos punktus pēc parauga:

10

13. Otrajai līnijai visus enkurpunktus, izņemot abus galapunktus, pārveidot no stūreniskajiem par gludajiem:

11

14. Dublēt otro un trešo objektu. Objektu kopiju līniju noformēšanai lietot otas Floral Stem un Chalk – Scribble:

12

15. Pievienot panelim Brushes vienu brīvi izvēlētu otu no Arrows bibliotēkas apakšbibliotēkas Arrows_Special un vienu otu no bibliotēkas Decorative apakšbibliotēkas Decorative_Banners and Seals. Ar katru no otām brīvi uzzīmēt līniju, piemēram:

13

16. Lietojot rīku 14 (Pencil Tool), uzrakstīt savu vārdu, bet, lietojot rīku 15 (Blob Brush Tool) – sava drauga vai draudzenes vārdu. Uzrakstītos vārdus brīvi noformēt, piemēram:

16


17. Lietojot paneli Symbols, ievietot zīmējumā vismaz desmit simbolus no dažādām simbolu bibliotēkām, piemēram:

17

18. Vienam no simboliem izveidot kopiju, kurai saraut saiti ar oriģinālo bibliotēkas simbolu un veikt brīvi izvēlētas modificēšanas darbības, piemēram, dzēst kādu objekta daļu, citai daļai mainīt pildījuma krāsu u.tml.:

18

19. Saglabāt zīmējuma datnē vingrinajums_05.ai veiktās izmaiņas.

20. Aizvērt zīmējuma datni un lietotni.