15. VINGRINĀJUMI

15.4. Objektu modificēšana

4. vingrinājums

1. Atvērt Illustrator lietotni un zīmējuma datni vingrinajums_03.ai.

2. Saglabāt to ar citu nosaukumu vingrinajums_04.ai.

3. Lappusē Daudzstūri brīvi pārvietot objektus tā, lai tie cits citu pārsegtu, piemēram:

1

4. Lappuses Četrstūri augšējā labajā stūrī esošo taisnstūri ar noapaļotiem stūriem pārvietot tā, lai taisnstūra centra X un Y koordinātas lappusē būtu attiecīgi 72 un 10 mm:

02

5. Lappusē Līnijas, loki, spirāles, tīkli dublēt horizontālo līnijas segmentu ar bultām abos galos un 45º zīmēto līnijas segmentu tā, lai to kopijas atrastos 5 mm uz leju no oriģināliem:

03

6. Lappusē Līnijas, loki, spirāles, tīkli, lietojot peli, brīvi pagriezt taisnstūrveida un polāro tīklu:

04

7. Lappusē Zvaigznes, lietojot dialoglodziņu Rotate, pagriezt ap centru pirmās uzzīmētās piecstaru zvaigznes kopiju par 15º tā, lai oriģināls paliktu iepriekšējā stāvoklī. Lietojot taustiņu kombināciju 05 + 06, atkārtot darbību ar izveidotajām kopijām vēl divas reizes:

07

8. Lappusē Līnijas, loki, spirāles, tīkli atlasīt abas spirāles. Lietojot dialoglodziņu Reflect, vispirms izveidot objektu grupas spoguļskatu ap horizontālo asi, pēc tam – ap vertikālo asi:

08

9. Lappusē Zvaigznes mainīt piecpadsmitstaru zvaigznes izmēru ar peli tā, lai zvaigznes platums būtu aptuveni 27 mm, bet augstums – aptuveni 13 mm:

9

10. Lappusē Zvaigznes, lietojot rīku 10 (Scale Tool) un turot piespiestu taustiņu 11, mainīt septiņstaru zvaigznes izmēru tā, lai objekta oriģināls paliktu tajā pašā izmērā, bet virzienā uz centru tiktu samazināta objekta kopija:

12

11. Lappusē Ovāli abiem riņķiem, kam kā pildījumi tika izvēlēti raksti no paraugu bibliotēkas Patterns / Decorative / Decorative Modern, proporcionāli samazināt šo rakstu izmērus līdz 25%, pašu figūru izmērus atstājot bez izmaiņām:

13

12. Lappusē Ovāli, lietojot peli, brīvi sašķiebt ovālu, kuram kā pildījums tika piešķirts krāsu paraugs Green, Yellow, Orrange:

14

13. Lappusē Četrstūri atlasīt divus četrstūrus ar noapaļotiem stūriem ar tumšsarkanu un pelēku pildījumu. Atkārtoti izpildīt klikšķi uz lielākā četrstūra, tādējādi norādot to kā atslēgas objektu līdzināšanai:

15

14. Veikt mazā četrstūra centrēšanu attiecībā pret atslēgas objektu horizontālā un vertikālā virzienā:

16


15. Lappusē Daudzstūri mainīt objektu secību tā, lai trīspadsmitstūris atrastos zem visiem pārējiem objektiem, bet trīsstūris tiktu novietots virspusē:

17

16. Visus četrus daudzstūrus sagrupēt. Pārvietot vienu no tiem un pārliecināties, ka pārvietota tiek visa objektu grupa.

17. Visu lappušu trešo un ceturto kvadrantu izmantot, lai brīvi patrenētos objektu modificēšanā, lietojot pārējās materiālā aplūkotās iespējas, piemēram, līdzināšanu attiecībā pret lappuses malām, izkliedēšanu, vairāku objektu neatkarīgu modificēšanu vienlaikus u.c.

18. Saglabāt zīmējuma datnē vingrinajums_04.ai veiktās izmaiņas.

19. Aizvērt zīmējuma datni un lietotni.