7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.12. Vairāku objektu neatkarīga modificēšana vienlaikus

Reizēm, veidojot zīmējumu, var rasties situācija, kad vairākiem objektiem nepieciešams veikt vienādu modificēšanas darbību, piemēram, pagriešanu par 45º. Kā piemērs aplūkots zīmējums, kurā izveidoti seši dažādi objekti:

1

Ja atlasa visus objektus un veic pagriešanu, piemēram, lietojot dialoglodziņu Rotate, tiek pagriezts nevis katrs objekts, bet visu atlasīto objektu grupa ap grupas rotācijas centru, piemēram:

02

Lai objektus pagrieztu neatkarīgi citu no cita, nemainot to novietojumu lappusē:

  • atlasa objektus:

03

  • atver dialoglodziņu Transform Each kādā no veidiem, piemēram:
    • ar komandu Edit / Transform / Transform Each…;
    • konteksta izvēlnes komandu Transform / Transform Each…;
  • dialoglodziņā Transform Each grupā Rotate lodziņā Angle norāda vajadzīgo pagriešanas leņķi (ja vēlas objekta pagriešanu priekšskatīt, atzīmē izvēles rūtiņu Preview):
4
  • piespiež pogu 05.

Jāpiebilst, ka dialoglodziņš Transform Each ir universāls, jo tajā var veikt gandrīz visas iepriekš aplūkotās modificēšanas darbības, piemēram, mērogošanu (grupā Scale), pārvietošanu (grupā Move) un spoguļskata veidošanu (ar izvēles rūtiņām Reflect X un Reflect Y) gan pa vienai, gan vienlaikus vairākas. Tāpat, izpildot klikšķi uz ikonas 06, var norādīt modificēšanas atskaites punktu, lietot pogu 07, lai modificētu objektu kopijas, oriģinālus atstājot iepriekšējā stāvoklī vai izmērā, u.tml.