7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.10. Objektu dzēšana

Lai dzēstu vienu vai vairākus objektus:

  • atlasa objektus;
  • izvēlas vienu no dzēšanas veidiem:
    • taustiņu 1;
    • komandu Edit / Clear.