7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.9. Objektu grupēšana un atgrupēšana

Ja zīmējums veidots no vairākām figūrām, reizēm ir lietderīgi tās sagrupēt, lai atsevišķo objektu secība un novietojums netiktu izjaukts. Savukārt ievietojot zīmējumā gatavus simbolus (sk. 7.4) vai zīmējumus, dažkārt ir iespējams tos atgrupēt, lai dzēstu vai labotu vienu vai vairākas attēla daļas.

Lai objektus grupētu vai atgrupētu, var izmantot kādu no iespējām, piemēram:

  • izvēlnes Object komandas:
1
  • konteksta izvēlnes komandas:
02

Lai objektus sagrupētu:

  • atlasa vairākus objektus;
  • lieto komandu Group.

Lai objektu grupu izjauktu jeb atgrupētu:

  • atlasa zīmējumu;
  • lieto komandu Ungroup.