7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.7. Objektu līdzināšana un izkliedēšana

Objektus līdzināt un izkliedēt, t.i., mainīt to novietojumu attiecībā pret lappusi vai citiem objektiem, var vairākos veidos, piemēram:

 • panelī Align, ko atver, lietojot komandu Window / Align:

1

 • vadības panelī:
  • ja vadības panelī redzami visi tā elementi, pogas objektu līdzināšanai un izkliedēšanai pieejamas uzreiz:

02

  • ja, samazinoties loga platumam, vadības paneļa objektu līdzināšanas elementi aizstāti ar grupas nosaukumu Align, izpildot uz tā klikšķi, rīki kļūst pieejami:

03

Pirms veikt objektu līdzināšanu, sarakstā 4 (Align To) izvēlas, attiecībā pret ko veikt līdzināšanu:

05

 • Align to Selection – līdzināt attiecībā pret atlasīto objektu kopējo aizņemto laukumu lappusē:
06
 • Align to Key Object – līdzināt attiecībā pret t.s. atslēgas objektu. Atslēgas objekts tiek norādīts, uz tā atkārtoti izpildot klikšķi, un tā kontūrlīnija iekrāsojas zilā krāsā:
07
 • Align to Artboard – līdzināt attiecībā pret lappuses malām.

Lai objektus līdzinātu attiecībā citu pret citu (Align to Selection vai Align to Key Object), jābūt atlasītiem vismaz diviem objektiem.

Pēc objektu atlases norāda to līdzināšanas veidu:

 • 08 (Horizontal Align Left) – objektiem līdzinātas kreisās malas;
 • 09 (Horizontal Align Center) – objekti centrēti horizontālā virzienā;
 • 10 (Horizontal Align Right) – objektiem līdzinātas labās malas;
 • 11 (Vertical Align Top) – objektiem līdzinātas augšējās malas;
 • 12 (Vertical Align Center) – objekti centrēti vertikālā virzienā;
 • 13 (Vertical Align Bottom) – objektiem līdzinātas apakšējās malas.

Lai ilustrētu, kā tiek veikta līdzināšana, aplūkoti piemēri, kuros uz lappuses uzzīmētas un atlasītas trīs figūras:

14

Visos piemēros objektu līdzināšanai norādīti līdzināšanas veidi 15 (Horizontal Align Right) un 16 (Vertical Align Top). Atšķiras tikai sarakstā 17 (Align To) atzīmētās izvēles, turklāt, izvēloties Align to Key Object, kā atslēgas objekts tiek norādīta sarkanā zvaigzne:

18

Objektu izkliedēšanai lieto šādas pogas:

 • 19 (Vertical Distribute Top) – objektiem vienmērīgi izkliedētas augšmalas;
 • 20 (Vertical Distribute Center) – objektiem vienmērīgi izkliedēti centri vertikālā virzienā;
 • 21 (Vertical Distribute Bottom) – objektiem vienmērīgi izkliedētas apakšmalas;
 • 22 (Horizontal Distribute Left) – objektiem vienmērīgi izkliedētas kreisās malas;
 • 23 (Horizontal Distribute Center) – objektiem vienmērīgi izkliedēti centri horizontālā virzienā;
 • 24 (Horizontal Distribute Right) – objektiem vienmērīgi izkliedētas labās malas.

Lai ilustrētu, kā tiek veikta izkliedēšana, aplūkoti tie paši piemēri kas līdzināšanai. Tā kā parasti izkliedēšanu veic atlasīto objektu kopējā aizņemtajā laukumā vai lappusē, tad šeit netiek aplūkota saraksta 25 (Align To) izvēle Align to Key Object, ko galvenokārt lieto līdzināšanai.

Abos piemēros norādīti objektu izkliedēšanas veidi 26 (Vertical Distribute Top) un 27 (Horizontal Distribute Left), kas nodrošina, ka pēc izkliedēšanas vienādi attālumi būs starp objektu augšmalām un kreisajām malām:

28