5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.8. Spirāļu zīmēšana

Spirāles galvenais parametrs ir tās segmentu jeb posmu skaits. Katri četri segmenti veido vienu pilnu vijumu:

1

Bez segmentu un līdz ar to vijumu skaita spirāles izskatu nosaka arī tas, par cik samazinās katrs nākamais vijums, salīdzinot ar iepriekšējo, spirālei „tinoties” uz iekšu. Šo parametru dēvē par samazinājumu (decay) un izsaka procentos.

Spirāļu zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 02 (Spiral Tool), kas atrodas rīka 03 (Line Segment Tool) pogas sarakstā:

4

Lai uzzīmētu spirāli:

 • izvēlas rīku 05 (Spiral Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 06;
 • izpilda klikšķi vietā, kur aptuveni paredzēts atrasties spirāles centram;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk, līdz spirāle ir vajadzīgajā izmērā:

7

 • turpina turēt piespiestu peles kreiso pogu un pārvieto peles rādītāju uz augšu vai leju, tādējādi veicot zīmējamās spirāles pagriešanu vēlamajā leņķī:

08

 • atlaiž peles pogu.

Atkarībā no tā, kurā virzienā velk peli, spirāles atvērums var tikt veidots dažādos virzienos, piemēram:

09

Spirāles segmentu skaitu var mainīt, ja zīmēšanas laikā piespiež tastatūras bulttaustiņus:

 • 10 – segmentu skaits palielinās;
 • 11 – segmentu skaits samazinās.

Lai norādītu precīzus spirāles parametrus, var lietot citu metodi:

 • izvēlas rīku 12 (Spiral Tool);
 • izpilda klikšķi vietā, kur aptuveni paredzēts atrasties spirāles centram;
 • dialoglodziņā Spiral norāda spirāles parametrus:
  • lodziņā Radius ievada attālumu, kādā no spirāles centra atradīsies vistālākais spirāles punkts;
  • lodziņā Decay ievada, par cik procentiem samazināsies katrs nākamais vijums, salīdzinot ar iepriekšējo, spirālei „tinoties” uz iekšu;
  • lodziņā Segments norāda spirāles segmentu skaitu;
  • grupā Style izvēlas shematiskajam apzīmējumam atbilstošo radiopogu, lai noteiktu, kādā virzienā būs spirāles atvērums:

13

 • piespiež pogu 14 vai taustiņu 15.

Tā, piemēram, ja tiktu uzzīmēta spirāle ar tādiem parametriem, kā iepriekš attēlotajā dialoglodziņā Spiral, zīmējums izskatītos šādi:

16