5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.7. Loku zīmēšana

Loku zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 1 (Arc Tool), kas atrodas rīka 02 (Line Segment Tool) pogas sarakstā:

03

Lai uzzīmētu loku:

 • izvēlas rīku 4 (Arc Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 05;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk loku no viena galapunkta līdz otram;
 • atlaiž peles pogu.

Precīzai galapunktu norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes, kad pelēkajā informatīvajā lodziņā redzams loka platums un augstums:

06

Turot piespiestu taustiņu 7, loks tiek veidots vienāda platuma un augstuma:

08

Pārvēršot šādu loku par sektoru, veidotos 90º noslēgts leņķis jeb „ceturtdaļtorte”.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 09, loks tiek zīmēts no centra, t.i., loka galapunktu attālumi no pirmā norādītā punkta tiek veidoti vienādi.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestus taustiņus 10 un 11, no centra tiek zīmēts vienāda platuma un augstuma loks.

Ja, pārvietojot peli, piespiež taustiņu 12, loks attiecībā pret sākotnēji veidojamo tiek zīmēts spoguļskatā (abos virzienos – vertikālā un horizontālā):

13 14

Ja, pārvietojot peli, piespiež taustiņu 15, tiek zīmēts noslēgts loks jeb sektors:

16 17

Loka vai sektora veidošanās izliekumu var mainīt, ja zīmēšanas laikā piespiež tastatūras bulttaustiņu 18 vai 19, piemēram:

20 21 22

Lai norādītu precīzus loka parametrus, var lietot arī citu metodi:

 • izvēlas rīku 23 (Arc Tool);
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties vienam no loka galapunktiem (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
 • dialoglodziņā Arc Segment Tool Options norāda loka parametrus:
  • pa labi no lodziņa Length X-Axis esošajā rīkā 24 norāda, kur lokam atradīsies pirmais norādītais punkts;
  • lodziņā Length X-Axis ievada loka platumu;
  • lodziņā Length Y-Axis ievada loka augstumu;
  • sarakstā Type izvēlas Open, ja loks jāzīmē vaļējs, bet Closed – ja noslēgts, t.i., sektors;
  • sarakstā Base Along izvēlas, gar kuru asi loku veidot (X Axis vai Y Axis);
  • lodziņā Slope norāda loka izliekumu:

25

 • piespiež pogu 26 vai taustiņu 27.

Ja ar atvērtu dialoglodziņu Arc Segment Tool Options tur piespiestu taustiņu 28, poga 29 tiek aizstāta ar pogu 30. To piespiežot, dialoglodziņa Line Segment Tool Options iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem:

31