5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.6. Taisnu līniju zīmēšana

Taisnu līniju (nogriežņu) zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 1 (Line Segment Tool).

Lai uzzīmētu taisnu līniju:

  • izvēlas rīku 02 (Line Segment Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 03;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk līniju no viena galapunkta līdz otram;
  • atlaiž peles pogu.

Precīzai galapunktu norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes, kad pelēkajā informatīvajā lodziņā redzams līnijas garums un leņķis attiecībā pret horizonta līniju:

4

Turot piespiestu taustiņu 05, var uzzīmēt horizontālu vai vertikālu līniju, kā arī līniju, kas ar horizonta līniju veido 45º, 135º, 225º vai 315º leņķi:

06

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 7, līnija tiek zīmēta no centra, t.i., līnijas galapunktu attālumi no pirmā norādītā punkta tiek veidoti vienādi.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestus taustiņus 08 un 09, no centra tiek zīmēta horizontāla vai vertikāla līnija vai arī līnija, kas ar horizonta līniju veido 45º, 135º, 225º vai 315º leņķi.

Lai norādītu precīzus nogriežņa parametrus, var lietot arī citu metodi:

  • izvēlas rīku 10 (Line Segment Tool);
  • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties vienam no līnijas galapunktiem (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
  • dialoglodziņā Line Segment Tool Options ievada līnijas garumu (Length) un leņķi (Angle). Leņķi var norādīt arī ar peli blakus leņķa lodziņam esošajā rīkā 11:

12

  • piespiež pogu 13 vai taustiņu 14.

Ja ar atvērtu dialoglodziņu Line Segment Tool Options tur piespiestu taustiņu 15, poga 16 tiek aizstāta ar pogu 17:

18

Ja piespiež pogu 19, dialoglodziņa Line Segment Tool Options iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem:

20