5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.5. Zvaigžņu zīmēšana

Zvaigznes galvenais parametrs ir tās staru skaits. Noklusētajā variantā pēc lietotnes atvēršanas tā ir piecstaru zvaigzne.

Bez staru skaita zvaigznes izskatu nosaka arī divi rādiusi – iekšējais jeb ievilktās rinķa līnijas rādiuss un ārējais jeb apvilktās riņķa līnijas rādiuss:

1

Zvaigžņu zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 02 (Star Tool), kas atrodas rīka 03 (Rectangle Tool) pogas sarakstā:

4

Lai uzzīmētu zvaigzni ar noklusēto staru skaitu:

 • izvēlas rīku 05 (Star Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 06;
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties zvaigznes centram (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk, līdz zvaigzne ir vajadzīgajā izmērā:

7

 • turpina turēt piespiestu peles kreiso pogu un pārvieto peles rādītāju uz augšu vai leju, tādējādi veicot zīmējamās zvaigznes pagriešanu vēlamajā leņķī:

08

 • atlaiž peles pogu.

Zvaigznes staru skaitu var mainīt, ja zīmēšanas laikā piespiež tastatūras bulttaustiņus:

 • 09 – staru skaits palielinās;
 • 10 – staru skaits samazinās.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 11, zvaigzne tiek zīmēta noklusētajā pagrieziena leņķī jeb nepagriezta, t.i., tās viens stars vienmēr ir vērsts uz augšu. Kā piemērs attēlā parādītas četras zvaigznes ar dažādu staru skaitu, kas uzzīmētas, turot piespiestu taustiņu 12:

13

Noklusētajā variantā zīmēšanas laikā ar peli palielinot zvaigznes ārējo izmēru, proporcionāli palielinās arī iekšējais diametrs. Ja zīmēšanas laikā tur piespiestu taustiņu 14, kopš tā piespiešanas brīža iekšējais diametrs vairs nepalielinās.

Tā, piemēram, zemāk dotajā attēlā pa kreisi zvaigzne uzzīmēta bez piespiesta taustiņa 15, bet attēlā pa labi – ar piespiestu:

16

Ja zīmēšanas laikā tur piespiestu taustiņu 17, zvaigzne atkal tiek zīmēta ar noklusēto iekšējā un ārējā diametra proporciju.

Lai norādītu precīzus zvaigznes parametrus, t.i., staru skaitu un abus rādiusus, var lietot citu metodi:

 • izvēlas rīku 18 (Star Tool);
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties zvaigznes centram;
 • dialoglodziņā Star ievada zvaigznē ievilktās riņķa līnijas rādiusu (Radius 1) un apvilktās riņķa līnijas rādiusu (Radius 2) un staru skaitu (Points):

19

 • piespiež pogu 20 vai taustiņu 21.