5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.4. Daudzstūru zīmēšana

Daudzstūra galvenais parametrs ir tā virsotņu skaits. Noklusētajā variantā pēc lietotnes atvēršanas tas ir sešstūris.

Daudzstūra zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 1 (Polygon Tool), kas atrodas rīka 02 (Rectangle Tool) pogas sarakstā:

03

Lai uzzīmētu daudzstūri ar noklusēto virsotņu skaitu:

 • izvēlas rīku 4 (Polygon Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 05;
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties daudzstūra centram (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk, līdz daudzstūris ir vajadzīgajā izmērā:

06

 • turpina turēt piespiestu peles kreiso pogu un pārvieto peles rādītāju uz augšu vai leju, tādējādi veicot zīmējamā daudzstūra pagriešanu vēlamajā leņķī:

7

 • atlaiž peles pogu.

Daudzstūra virsotņu skaitu var mainīt, ja zīmēšanas laikā piespiež tastatūras bulttaustiņus:

 • 09 – virsotņu skaits palielinās;
 • 08 – virsotņu skaits samazinās.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 10, daudzstūris tiek zīmēts noklusētajā pagrieziena leņķī jeb nepagriezts, t.i., tā viena apakšējā šķautne vienmēr ir horizontāla. Kā piemērs attēlā parādīti trīs daudzstūri ar dažādu virsotņu skaitu, kas uzzīmēti, turot piespiestu taustiņu 11:

12

Lai norādītu precīzus daudzstūra parametrus, t.i., virsotņu skaitu un daudzstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiusu, var lietot citu metodi:

 • izvēlas rīku 13 (Polygon Tool);
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties daudzstūra centram;
 • dialoglodziņā Polygon ievada daudzstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiusu (Radius) un virsotņu skaitu (Sides):

14

 • piespiež pogu 15 vai taustiņu 16.

Tā, piemēram, ja tiktu uzzīmēts ovāls ar platumu 20 mm un augstumu 20 mm, t.i., riņķis ar rādiusu 10 mm, un tā centrā ievilkts daudzstūris ar tādiem parametriem, kā iepriekš attēlotajā dialoglodziņā Polygon, zīmējums izskatītos šādi:

17