5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.3. Ovālu zīmēšana

Ovālu zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 1 (Ellipse Tool), kas atrodas rīka 02 (Rectangle Tool) pogas sarakstā:

03

Lai uzzīmētu ovālu:

  • izvēlas rīku 4 (Ellipse Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 05;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, zīmē ovālu no vienas malas līdz pretējai;
  • atlaiž peles pogu.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 06, tiek zīmēts riņķis.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 7, peles rādītājs maina izskatu uz 8; bet ovāls tiek zīmēts no centra.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestus taustiņus 09 un 10, no centra tiek zīmēts riņķis.

Lai norādītu precīzus ovāla parametrus, var lietot citu metodi:

  • izvēlas rīku 11 (Ellipse Tool);
  • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties ovālu iekļaujošā taisnstūra kreisajai augšējai virsotnei (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
  • dialoglodziņā Ellipse ievada elipses platumu (Width) un augstumu (Height):

12

  • piespiež pogu 13 vai taustiņu 14.

Ja pirms klikšķa izpildes tur piespiestu taustiņu 15, arī ar šo metodi elipse (vai riņķis, ja dialoglodziņa Ellipse platums un augstums ievadīts vienāds) tiek zīmēta no centra:

16 17