5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.2. Taisnstūru ar noapaļotiem stūriem zīmēšana

Taisnstūru ar noapaļotiem stūriem galvenais parametrs ir virsotnes noapaļojuma rādiuss. Noklusētais, t.i., dokumentā pirmā veidojamā taisnstūra noapaļojuma, rādiuss tiek noteikts komandas Edit / Preferences / General... dialoglodziņa Preferences tekstlodziņā Corner Radius:

1

Taisnstūru ar noapaļotiem stūriem zīmēšanai izmanto rīkjoslas rīku 02 (Rounded Rectangle Tool), kas atrodas rīka 03 (Rectangle Tool) pogas sarakstā:

4

Lai uzzīmētu tādu taisnstūri ar noklusēto virsotņu noapaļojuma rādiusu:

 • izvēlas rīku 5 (Rounded Rectangle Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 06;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, zīmē taisnstūri no vienas virsotnes līdz pretējai;
 • atlaiž peles pogu.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 7, tiek zīmēts kvadrāts ar noapaļotiem stūriem.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņu 8, peles rādītājs maina izskatu uz 09; bet taisnstūris ar noapaļotiem stūriem tiek zīmēts no centra.

Ja, pārvietojot peli, tur piespiestu taustiņus 10 un 11, no centra tiek zīmēts kvadrāts ar noapaļotiem stūriem.

Lai norādītu precīzus taisnstūra ar noapaļotiem stūriem parametrus, t.sk., mainītu noapaļojuma rādiusu, var lietot citu metodi:

 • izvēlas rīku 12 (Rounded Rectangle Tool);
 • izpilda klikšķi vietā, kur paredzēts atrasties taisnstūra kreisajai augšējai virsotnei (precīzai vietas norādīšanai var lietot arī, piemēram, režģi vai viedās vadotnes);
 • dialoglodziņā Rounded Rectangle ievada taisnstūra platumu (Width), augstumu (Height) un virsotņu noapaļojuma rādiusu (Corner Radius):

13

 • piespiež pogu 14 vai taustiņu 15.

Ja pirms klikšķa izpildes tur piespiestu taustiņu 16, arī ar šo metodi taisnstūris ar noapaļotiem stūriem (vai kvadrāts, ja dialoglodziņa Rounded Rectangle platums un augstums ievadīts vienāds), tiek zīmēts no centra:

17 18

Taisnstūra virsotņu noapaļojuma rādiusu var mainīt arī, ja zīmēšanas laikā piespiež tastatūras bulttaustiņus:

 • 19 – noapaļojuma rādiuss palielinās;
 • 20 – noapaļojuma rādiuss samazinās;
 • 21 – noapaļojuma rādiuss tiek noņemts, t.i., tiek zīmēts taisnstūris vai kvadrāts;
 • 22 – taisnstūris vai kvadrāts ar noapaļotiem stūriem tiek zīmēts ar maksimāli iespējamo noapaļojuma rādiusu.