4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA, DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.11. Zīmējuma datnes atvēršana

Ja Illustrator lietotne atvērta, zīmējuma datni var atvērt vairākos veidos, piemēram:

  • ar komandu File / Open...;
  • ar taustiņu kombināciju 1 + 02;
  • no biežāk lietoto dokumentu saraksta.

Atvēršana ar komandu

Atverot attēla datni ar komandu File / Open... vai taustiņu kombināciju 03 + 4, atveras dialoglodziņš Open:

  • izvēlas mapi, kur atrodas zīmējuma datne;
  • izvēlas no saraksta datnes nosaukumu:
05
  • piespiež pogu 06 vai taustiņu 7.

Biežāk lietoto datņu saraksts

Lai atvērtu kādu no nesen Illustrator izmantotajām zīmējumu datnēm, var izmantot komandas File / Open Recent Files sarakstu, piemēram:

8

Izvēloties kādu no zīmējumu datņu nosaukumiem, datne tiek atvērta (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta).

Ja Illustrator lietotne nav atvērta, bet tā ir nesen izmantota, tad komandas Start / Adobe Illustrator CS5 sarakstā var redzēt to datņu vārdus, ar kurām pēdējām strādāts. Izvēloties kādu no datņu nosaukumiem, vienlaikus tiek atvērta lietotne un zīmējuma datne (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta):

9