4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA, DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.9. Zīmējuma datnes saglabāšana ar citu nosaukumu un citos formātos

Ja zīmējuma datne jāsaglabā ar citu nosaukumu vai citā formātā, lieto komandu File / Save As... vai File / Save a Copy....

Tiek atvērts dialoglodziņš Save As (sk. 3.2) vai Save a Copy, kurā norāda:

  • jauno datnes nosaukumu;
  • saglabāšanas vietu;
  • vajadzības gadījumā arī jaunu datnes saglabāšanas formātu jeb tipu, ko izvēlas sarakstā Save as type:

1

Parasti sarakstā Save as type: redzams formāts Adobe Illustrator (*.AI), kas ir Illustrator lietotnes pamatformāts ar datnes paplašinājumu .ai.

Ja nepieciešams zīmējumu izmantot citā lietotnē, tad tā jāsaglabā kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem, piemēram:

  • formātā Adobe PDF (firmas Adobe Systems, Inc. izstrādāta specifikācija elektroniskiem dokumentiem) datni saglabā, lai zīmējumus varētu aplūkot ar Adobe Acrobat saimes lietojumprogrammām dažādās operētājsistēmās;
  • formāts Adobe FXG var noderēt, ja dokumentu vēlas atvērt ar citu Adobe lietotni Flash Catalyst;
  • Illustrator Template formātu (datņu paplašinājums .ait) lieto, lai dokumentu saglabātu kā veidni turpmāk veidojamajiem dokumentiem;
  • formātu SVG parasti izvēlas, ja zīmējumu paredzēts izmantot interaktīvās Web izstrādnēs.