4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA, DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.8. Izpildīto darbību atsaukšana un atatsaukšana

Ja dokumentā veikta kāda nepareiza darbība, piemēram, lappušu parametru iestatīšana, kāda objekta zīmēšana vai rediģēšana u.tml., to var atsaukt ar:

  • komandu Edit / Undo, turklāt komanda Undo papildināta ar darbību, kuru vēlas atsaukt, piemēram, Clear:

1

  • taustiņu kombināciju 02 + 03.

Ja kāda darbība nepareizi atsaukta, to var atatsaukt ar:

  • komandu Edit / Redo, turklāt komanda Redo papildināta ar darbību, kuru vēlas atatsaukt, piemēram, Rectangle:

4

  • taustiņu kombināciju 05 + 06 + 7.

Ja ar jebkuru rīku izpilda peles labās pogas klikšķi dokumenta logā, atveras konteksta izvēlne, kurā pieejamas arī komandas Undo un Redo:

08