4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA, DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.2. Zīmējuma datnes saglabāšana

Lai gan dialoglodziņa New Document tekstlodziņā Name tika ievadīts jaunās datnes vārds (piemērā, vingrinajums_01), datne nav saglabāta, turklāt arī ievadītais datnes vārds ir tikai orientējošs, ko saglabāšanas laikā var atstāt nemainīgu vai ievadīt citu.

Izveidoto zīmējuma datni var saglabāt vairākos veidos, piemēram:

  • lietojot komandu File / Save;
  • ar taustiņu kombināciju 1 + 02.

Ja datni saglabā pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As:

  • izvēlas datnes saglabāšanas vietu (disku vai mapi);
  • lodziņā File name ievada jaunu datnes vārdu vai atstāj dialoglodziņa New Document tekstlodziņā Name ievadīto, piemēram, vingrinajums_01:

03

04 Vārds nedrīkst saturēt šādus simbolus: /, \, >, <, *, ? , ", |, :, ; un tā veidošanai ieteicams izmantot latīņu alfabēta burtus un ciparus.

  • piespiež pogu 05 vai taustiņu 06.

Ja datnes vārdam netika pievienots arī datnes paplašinājums (Illustrator lietotnei tas ir .ai), piespiežot pogu 07, dialoglodziņš Save As netiek aizvērts, bet datnes vārdam tikai tiek pievienots paplašinājums:

08

Piespiežot pogu 09 atkārtoti, tiek atvērts dialoglodziņš Illustrator Options, kurā var precizēt zīmējuma datnes parametrus (šajā materiālā aplūkoti tikai svarīgākie):

10

  • sarakstā Version var izvēlēties kādu no iepriekšējām Illustrator lietotnes versijām. To maina, ja ar to pašu zīmējuma datni jāturpina darbs citā datorā, kur ir vecākas versijas Illustrator lietotne:

11

  • grupā Options var atzīmēt izvēles rūtiņu Create PDF Compatible File, lai datne būtu atverama aplūkošanai arī ar Acrobat Reader lietotni;
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Include Linked Files, lai datnē tiktu iekļautas ar to saistītās datnes, ja tādas izmantotas zīmējuma sagatavošanā;
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Use Compression, lai datne tiktu saspiesta, tādējādi ietaupot vietu uz datu nesējiem;
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Save each artboard to a separate file, lai zīmējuma lappuses saglabātu atsevišķās datnēs.

Kad parametri precizēti, dialoglodziņā Illustrator Options piespiež pogu 12.

Pēc zīmējuma datnes saglabāšanas tā netiek aizvērta un ar to var turpināt strādāt. Dokumentu ciļņu joslā redzams tās jaunais nosaukums (vārds un paplašinājums), piemēram, 13.

Ja zīmējuma datni saglabā atkārtoti, tās pēdējā versija tiek saglabāta iepriekš norādītajā vietā ar iepriekš norādīto nosaukumu, neatverot dialoglodziņu Save As.