3. ADOBE ILLUSTRATOR CS5 VIDE

3.3. Lietotnes noklusēto parametru atjaunošana

Katrā lietošanas reizē, aizverot Illustrator lietotni, dažādi rīkjoslu, paneļu un komandu iestatījumi tiek saglabāti dažādās pamatiestatījumu (preference) datnēs. Ja datorā ar lietotni darbojas vairāki lietotāji, katrs no viņiem atkarībā no darba stila vai meistarības atstāj „savas pēdas” Illustrator darba vides izskatā. Šādos gadījumos noklusēto iestatījumu atjaunošana bieži vien ir ļoti darbietilpīga, taču lietotnes apgūšanas laikā ir īpaši svarīgi, lai visi darba vides elementi izskatītos, kā aplūkots mācību līdzeklī.

Tāpēc Illustrator izstrādātāji pirms lietotnes apguves (vai arī gadījumos, ja darba vidē veiktas kādas neparedzētas izmaiņas) iesaka izdzēst pamatiestatījumu (preference) datni, tādējādi nodrošinot, ka, atverot lietotni, tās darba vide izskatīsies tieši tā, kā atverot pirmo reizi pēc instalēšanas.

Lai atjaunotu lietotnes noklusētos parametrus:

  • aizver Illustrator lietotni;
  • kādā no datņu pārlūkprogrammām atrod un izdzēš datni AIPrefs, kas Windows Vista un Windows 7 operētājsistēmās atrodas mapē:
    [startup drive]:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\en_GB*

1
Šajā pierakstā [startup drive] vietā ir tā diska burts, kur instalēta operētājsistēma, [username] vietā – sistēmas lietotāja vārds, bet simbols „*” pie mapes en_GB nozīmē, ka šīs mapes nosaukums atkarībā no lietotnes instalācijas valodas var arī atšķirties, piemēram, en_US. Tā, piemēram, ja operētājsistēma instalēta uz C: diska un sistēmas lietotāja vārds ir „Student”, pamatiestatījumu datne atrodas mapē:

C:\Users\Student\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\en_GB

  • atver Illustrator lietotni.

Datne AIPrefs pašatjaunojas ar lietotnes darba vides noklusētajiem parametriem.

2
 

Tā kā mapei AppData pēc noklusējuma ir atribūts hidden, tas ir, tā ir neredzama, tad lietotnes noklusēto parametru atjaunošanai nepieciešamas labas iemaņas arī darbā ar operētājsistēmu, piemēram, jāprot iestatīt neredzamo un slēpto datņu un mapju attēlošana (Show hidden files, folders, or drives). Tāpēc visas šajā nodaļā aplūkotās darbības ieteicams veikt tikai sistēmu administratoriem, mācību kursu pasniedzējiem vai īpaši prasmīgiem lietotājiem, jo, neuzmanīgi rīkojoties, var radīt neatgriezeniskas sekas datora vai lietotnes darbībai.