2. VEKTORGRAFIKAS LIETOTNES UN TO IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Vektorgrafikas lietotnes paredzētas darbam ar zīmētiem objektiem, piemēram, dažādas formas, biezuma, krāsas un stila līnijām, daudzstūriem, ovāliem u.tml.

Pateicoties tam, ka vektorgrafikas lietotnēs var vienkārši mainīt attēlu veidojošo objektu formu, krāsu, novietojumu u.c. parametrus, kā arī attēlu var neierobežoti palielināt vai samazināt, nezaudējot tā kvalitāti, tās guvušas plašu pielietojumu dažādās sfērās, piemēram, lai sagatavotu:

  • dažādas sarežģītības pakāpes rasējumus un dizaina skices;
  • uzņēmumu logotipus, veidlapas, vizītkartes, reklāmas materiālus;
  • plakātus dažādu pasākumu, pakalpojumu vai produktu popularizēšanai;
  • oriģinālus elementus tīmekļa lapu izveidei.

Jaudīgākās vektorgrafikas lietotnes ļauj veidot zīmējumus gan divās, gan arī trīs dimensijās, piemēram:

1

2

Pieejamas vairāku firmu izstrādātās vektorgrafikas lietotnes, piemēram, AutoCAD, Microsoft Expression Design, Corel Draw, Adobe Illustrator un Inkscape.

Viena no vispopulārākajām un universālākajām ir Adobe Illustrator, tāpēc šajā materiālā ir aplūkota Adobe Illustrator CS5 lietotne.