5. Nemetālisko elementu savienojumu izmantošana

Programmas prasības:
  • prognozē halogēnu, sēra, slāpekļa, fosfora, oglekļa savienojumu izmantošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs, izmantojot informāciju par to savienojumu īpašībām
sekmīgai apguvei var izmantot sagatavotos prezentācijas materiālus:
Topošajiem autotransporta speciālistiem sagatavots informatīvais materiāls par automobiļu drošības spilveniem, kuru sekmīgu darbību nodrošina nātrija azīda sadalīšanās reakcijā izveidojies slāpeklis.