2. Nemetālisko elementu savienojumu īpašības

Ikdienā katrs no mums izmanto daudz visdažādāko nemetālisko savienojumu, varbūt to pat īsti neapzinoties. Katru dienu mēs patērējam ūdeni H2O, dažādi dzērieni satur fosforskābi H3PO4, kulinārijā lieto dzeramo sodu NaHCO3, matus mēdz balināt ar ūdeņraža peroksīdu H2O2, gan būvniecībā, gan medicīnā lieto ģipsi, ļoti plašu nemetālisko savienojumu klāstu satur mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi.

Daudzām ikdienā izmantotajām ķīmikālijām parasti nelieto to precīzos ķīmiskos nosaukumus, bet gan tehniskos, vēsturiskos vai sadzīves nosaukumus.

Lai atvieglotu programmas prasības:
  • informācijas avotos atpazīst nemetālu šķīdumu un ķīmisko savienojumu tehniskos un sadzīves nosaukumus
izpildi ir sagatavots informatīvais materiāls Ķīmisko elementu šķīdumu un ķīmisko savienojumu ikdienas nosaukumi.

Lai ķīmisko savienojumu praktiskā izmantošana neradītu draudus cilvēka veselībai un arī apkārtējai videi, ļoti svarīgas ir zināšanas par to īpašībām. Arī savienojumu prakstiskā izmantošana ir atkarīga no to īpašībām.

Programmas prasību:
  • izprot nemetālisko elementu savienojumu oksidējošās un reducējošās īpašības un apraksta tās ar molekulārajiem un elektronu bilances vienādojumiem
sekmīgi apgūt palīdzēs plašs piedāvāto demonstrējumu klāsts:
Skolotājam ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus no piedāvātajiem demostrējumiem atkarībā no ķīmijas kabinetā pieejamajiem ķīmiskajiem reaģentiem, nodarbības satura un demonstrējumam atvēlētā laika.