4. Aprēķinu uzdevumi

Atbilstoši prasībām mācību priekšmeta satura apguvei audzēkņi:
  • aprēķina izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā, ja dots šķīdināmās gāzes tilpums un ūdens masa
Risināšanai klasē un mājas darbiem skolotājs var izmantot šim nolūkam sagatavoto uzdevumu komplektu par izšķīdinātās gāzes masas daļas aprēķināšanu šķīdumā, kas satur 10 dažādus ar ikdienas dzīvi saistītus uzdevumus.

Otrs uzdevumu komplekts reakcijas produkta masa vai tilpuma aprēķināšana, izmantojot stehiometrisko shēmu, sagatavots programmas prasībai:
  • aprēķina reakcijas produkta masu vai tilpumu, izmantojot stehiometrisko shēmu
Tas satur 9 uzdevumus, kas saistīti ar svarīgāko ķīmiskās rūpniecības produktu ieguvi, kurus pēc tam plaši izmanto visdažādākajā tautsaimniecības jomās.