3. Saikne starp nemetālisko elementu savienojumiem

Jebkurš ķīmiskais savienojums var būt kāda ķīmiskā procesa (ķīmiskās reakcijas) gala produkts un arī cita ķīmiskā procesa (ķīmiskās reakcijas) izejviela:

NaOH + HCl = NaCl + H2O
NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4

Pirmās ķīmiskās reakcijas gala produkts nātrija hlorīds NaCl ir izejviela otrajā ķimiskajā reakcijā, kuras rezultātā rodas hlorūdeņradis HCl.

Ķīmijas kursa programma satur prasību:
  • izprot saikni starp nemetālisko elementu(piemēram, sēra, slāpekļa) savienojumiem un apraksta pārvērtības ar ķīmisko reakciju vienādojumiem
Sagatavotais prezentācijas materiāls:
satur svarīgāko informāciju par sakarībām starp vienkāršām vielām, bāziskajiem un skābajiem oksīdiem, skābēm, bāzēm un sāļiem. Tajā doti gan tipiski ķīmisko reakciju piemēri, gan īsi atgādināti ķīmisko reakciju norises nosacījumi, gan arī ievietoti septiņi uzdevumu piemēri audzēkņu patstāvīgajam darbam.

Savukārt atsevišķie prezentācijas materiāli:
palīdzēs ne tikai atsaukt atmiņā šo elementu tipiskākos savienojumus, to iegūšanu un īpašības, bet arī parādīs saikni starp tiem. Prezentācijas satur arī vairākus variantus audzēkņu patstāvīgā darba uzdevumiem.