10. PIELIKUMI

10.5. Kļūdas paziņojums datu ievadē

Pieņemsim, ka ir izveidotas relācijas un tām definēta referentā integritāte.

1

Ja ir definēta referentā integritāte, tad, tabulā ievadot datus, var atvērties dialoglodziņš ar kļūdas paziņojumu. Piemēram, ja saistītās tabulas Klienti laukā Marsruta ID ievada vērtību, kuras nav tabulas Marsruti laukā Marsruti ID, atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā tiek norādīts, ka doto ierakstu nevar pievienot vai mainīt, jo saistītajā tabulā ir nepieciešams ieraksts ar šādu vērtību:

2

Brīdinājuma dialoglodziņā Microsoft Access piespiežot pogu:

  • 1 – notiek atgriešanās datu lapas skatā skatā un var veikt datu rediģēšanu;
  • 4 – tiek atvērts palīdzības sistēmas logs.