10. PIELIKUMI

10.3. Tabulas struktūras veidošana datu lapas skatā

Lai veidotu tabulas struktūru datu lapas skatā:

  • lentes cilnes Create lappuses grupā Tables piespiež pogu 1.

Tiek izveidota jauna tabula ar nosaukumu Table1 (pēc noklusējuma piešķirtais nosaukums redzams tabulas dokumenta cilnē). Tabulai ir izveidots primārās atslēgas lauks ID un nākamajā kolonnā ar nosaukumu Click to Add tiek piedāvāts pievienot tabulai jaunus lauku:

2

  • norāda pievienojamo lauku tipus un nosaukumus, veicot šādas darbības:
    • izpilda klikšķi uz nosaukuma Click to Add.

Atveras datu tipu saraksts:

3

    • datu tipu sarakstā izvēlas nepieciešamo tipu, piemēram, Text;
    • ievada lauka nosaukumu, piemēram, Valsts, aizvietotjot noklusēto nosaukumu Field1:
4
  • saglabā tabulu;
  • aizver tabulu.