9. DATUBĀZES OBJEKTU IZVADE

9.2. Datubāzes tabulu un vaicājumu rezultātu eksportēšana

Datubāzes objektu eksportēšanai lieto lentes cilnes External Data lappuses grupas Export pogas:

1 – eksportēt izklājlapu formātā;

2 – eksportēt teksta formātā;

3 – eksportēt XML formātā.

8.2.1. Datubāzes tabulu un vaicājumu eksportēšana izklājlapu formātā

Lai datubāzes tabulu vai vaicājumu eksportētu izklājlapu formātā:

 • navigācijas rūtī atlasa objektu, kas satur datus;
 • piespiež lentes cilnes External Data lappuses grupas Export pogu 1. Atveras eksportēšanas vednis Export – Excel Spreadsheet:
4
 • vedņa Export – Excel Spreadsheet 1. solī:
  • lodziņā File name norāda eksportēto datu saglabāšanas vietu un datnes nosaukumu;
  • lodziņā File format norāda izklājlapu datnes formātu;
  • grupā Specify export options norāda eksportēšanas opcijas:
   • Export data with formatting and layout – eksportēt, saglabājot noformējumu un izkārtojumu;
   • Open the destination file after the export operation is complete – atvērt rezultāta datni pēc eksportēšanas;
   • Export only the selected records – eksportēt atlasītos ierakstus;
  • piespiež pogu 1;
 • vedņa Export – Excel Spreadsheet 2. solī:
  • tiek norādīts, ka eksportēšana veiksmīgi pabeigta (Successfully exported ...);
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Save export steps, kas nepieciešamības gadījumā dod iespēju ātri atkārtot eksportēšanas operāciju;
  • piespiež pogu 2:
5

Eksportētie dati izskatās šādi:

6

8.2.2. Datubāzes tabulu un vaicājumu eksportēšana teksta formātā

Lai eksportētu datus teksta formātā:

 • navigācijas rūtī atlasa objektu, kas satur datus;
 • piespiež lentes cilnes External Data lappuses grupas Export pogu 2. Atveras eksportēšanas vednis Export – Text File:
7
 • vedņa Export – Text File 1. solī:
  • lodziņā File name norāda eksportēto datu saglabāšanas vietu un datnes nosaukumu;
  • grupā Specify export options norāda eksportēšanas opcijas:
   • Export data with formatting and layouteksportēt, saglabājot formatējumu un izkārtojumu;
   • Open the destination file after the export operation is completeatvērt rezultāta datni pēc eksportēšanas;
   • Export only the selected records – eksportēt atlasītos ierakstus;
  • piespiež pogu 3.
   Sāk darboties vednis
   Export Text Wizard;
 • vedņa Export Text Wizard 1. solī (eksportēšanas opcijas netiek lietotas):
8
  • izvēlas lauku attēlošanas veidu: Delimited (atdalīti ar rakstzīmi) vai Fixed Width (fiksēta garuma);
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Export Text Wizard 2. solī (izvēlēta iespēja Delimited):
9
  • izvēlas lauku atdalītājrakstzīmi (pēc noklusējuma tiek piedāvāts semikols (Semicolon));
  • izvēlas, vai iekļaut rezultāta pirmajā rindā lauku nosaukumus (Include Field Names on First Row);
   • izvēlas, vai teksta norādīšanai izmantot kādu rakstzīmi (Text Qualiefier), piemēram, pēdiņas;
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Export Text Wizard 3. solī:
10
  • lodziņā Export to File ir norādīta teksta datnes adrese;
  • piespiež pogu 11.

Notiek atgriešanās pie vedņa Export – Text File:

11

 • vedņa Export – Text File 2. solī:
  • tiek norādīts, ka eksportēšana paveikta (Finished exporting ...);
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Save export steps, kas nepieciešamības gadījumā dod iespēju ātri atkārtot eksportēšanas operāciju;
  • piespiež pogu 2.

Eksportētie dati izskatās šādi:

12

8.2.3. Datubāzes tabulu un vaicājumu eksportēšana XML formātā

Lai eksportētu datus XML formātā:

 • navigācijas rūtī atlasa datubāzes tabulu vai vaicājumu, kas satur datus;
 • piespiež lentes cilnes External Data lappuses grupas Export pogu 3. Atveras eksportēšanas vednis Export – XML File:
13
 • vedņa Export – XML File 1. solī:
  • lodziņā File name norāda eksportēto datu saglabāšanas vietu un datnes nosaukumu;
  • piespiež pogu 1.
   Atveras dialoglodziņš Export XML:
14
 • dialoglodziņā Export XML:
  • norāda eksportējamo informāciju, atzīmējot nepieciešamo izvēles rūtiņu, piemēram, Data (XML);
  • piespiež pogu 1.
   Atveras eksportēšanas vednis Export – XML File:
15
 • vedņa Export – XML File 2. solī:
  • tiek norādīts, ka eksportēšana paveikta (Finished exporting ...);
  • var atzīmēt izvēles rūtiņu Save export steps, kas nepieciešamības gadījumā dod iespēju ātri atkārtot eksportēšanas operāciju;
  • piespiež pogu 2.

Eksportētie dati izskatās šādi:

16