11. VINGRINĀJUMI

11.5. Pārskati

15. vingrinājums

 1. Atvērt Access lietotni.
 2. Atvērt datubāzi Turisms.
 3. Izveidot pārskatu tabulai Klienti, lietojot pogu 1.
 4. Saglabāt izveidoto pārskatu ar nosaukumu Klienti_ving.
 5. Atvērt pārskatu Klienti_ving projektēšanas skatā un iepazīties ar pārskata struktūru.
 6. Aizvērt pārskatu Klienti_ving.

16. vingrinājums

 1. Lietojot vedni, izveidot pārskatu, ievērojot šādus nosacījumus:
  • pārskatā ievietot visus tabulas Marsruti laukus, izņemot Marsruta_ID;
  • veikt grupēšanu pēc lauka Menedzeris;
  • grupā veikt ierakstu kārtošanu pēc lauka Valsts;
  • katrā grupā aprēķināt lielāko cenu;
  • pārskatam piešķirt virsrakstu Marsruti grupeti.
 2. Atvērt pārskatu Marsruti grupeti projektēšanas skatā un iepazīties ar pārskata struktūru.
 3. Pārskata Marsruti grupeti projektēšanas skatā veikt šādas rediģēšanas darbības:
  • nomainīt virsrakstu uz Maršrutu grupēšana pēc menedžeriem;
  • ievietot pārskata galvenē logo, kas ir saistīts ar tūrismu.
 4. Atvērt pārskatu Marsruti grupeti pārskata skatā.
 5. Atvērt pārskatu Marsruti grupeti priekšskatījuma skatā.
 6. Saglabāt veiktās izmaiņas.
 7. Aizvērt pārskatu.

17. vingrinājums

 1. Lietojot vedni, izveidot pārskatu, kurā ievietot laukus Valsts un Cena no tabulas Marsruti un laukus Uzvards, Izbrauksanas_datums, Talrunis no tabulas Klienti.
 2. Saglabāt izveidoto pārskatu ar nosaukumu Valstis un klienti.
 3. Lietojot izkārtojuma skatu, veikt pārskatā grupēšanu, ievērojot šādus nosacījumus:
  • grupēšana notiek pēc lauka Valsts;
  • grupā ieraksti sakārtoti pēc lauka Uzvards;
  • grupā tiek aprēķināta cenu summa.
 4. Saglabāt veiktās izmaiņas.
 5. Atvērt pārskatu projektēšanas skatā un iepazīties ar pārskata struktūru.
 6. Veikt šādas rediģēšanas darbības:
  • pārskata galvenē ievietot šādus elementus: logo, virsrakstu Klientu sadalījums pa maršrutiem un datumu;
  • sekcijai Valsts Footer pievienot tekstu Cenu summa grupā, kuru novietot pirms elementa 2.
 7. Atvērt pārskatu Valstis un klienti pārskata skatā.
 8. Saglabāt izmaiņas.
 9. Aizvērt pārskatu Valstis un klienti.
 10. Aizvērt datubāzi Turisms.
 11. Aizvērt Access lietotni.