8. PĀRSKATI

8.3. Pārskata galvenes un kājenes rediģēšana

Pieņemsim, ka ir izveidots šāds pārskats:

1

Pārskata galvenes un kājenes rediģēšanu ērti veikt projektēšanas skatā Design View, ko atver kādā no veidiem:

 • ja pārskats ir aizvērts, lieto pārskata konteksta izvēlnes komandu 1;
 • ja pārskats ir atvērts citā skatā, lieto kādu no paņēmieniem, piemēram:
  • izvēlas pārskata cilnes konteksta izvēlnes komandu 1;
  • izvēlas lentes cilnes Home lappuses grupā Views pogas 2 izvēlnes komandu 3.

Atverot skatu Design View, redzama pārskata struktūra, kuru var veidot šādas sekcijas:

3

 • Report Header – pārskata galvene, kurā parasti atrodas pārskata virsraksts;
 • Page Header – lapas galvene, kura ir redzama katrā pārskata lapā un kurā parasti ir datu lauku nosaukumi;
 • Valsts Header – grupas galvene, kurā parasti norāda lauku, pēc kā grupēti dati;
 • Detail – sekcija, kurā atrodas elementi ierakstu datu attēlošanai;
 • Valsts Footer – grupas kājene, kurā parasti atrodas elementi, kas norāda veiktos aprēķinus;
 • Page Footer – lapas kājene, kas var būt redzama katrā pārskata lapā;
 • Report Footer – pārskata kājene.

7.3.1. Galvenes un kājenes pievienošana/noņemšana

Lai noņemtu pārskata galveni un kājeni:

 • atver jebkuras sekcijas konteksta izvēlni:
4
 • lieto komandu 5.

Atveras brīdinājuma lodziņš, kurā norādīts, ka dzēšanu atsaukt nav iespējams, un tiek jautāts, vai sekcijas vajag dzēst:

6

 • apstiprina dzēšanu, piespiežot pogu 1 brīdinājuma lodziņā.

Lai pārskatam pievienotu pārskata galveni un kājeni:

 • atver jebkuras sekcijas konteksta izvēlni;
 • lieto komandu 5.

7.3.2. Pārskata rediģēšana

20 Pārskata rediģēšana skatā Design View notiek līdzīgi formu rediģēšanai skatā Design View.

Lai pārskatu rediģētu, lieto konteksta Report Design Tools cilnes:

 • Design lappuses komandas, piemēram:

8

  • vadības elementu ievietošanai – grupas Controls pogas. Piemēram, elementu 12 (Label) lieto teksta ievietošanai jebkurā sekcijā;
  • logo, virsraksta un datuma/laika ievietošanai – grupas Header/Footer pogas, piemēram:
   • 9 (Title) – virsraksta ievietošanai pārskata galvenē;
   • 10 (Date & Time) – datuma un laika ievietošanai pārskata galvenē;
   • 11 (Logo) – grafiskas datnes ievietošanai pārskata galvenē;
   • 12 (Insert Page Number) – lappušu numurēšanai;
  • datu grupēšanai un kārtošani – grupas Grouping & Totals pogas;
 • Format lappuses komandas, piemēram:
13
  • teksta noformēšanai – grupas Font pogas;
  • skaitļu noformēšanai – grupas Number pogas.
Lai mainītu vadības elelmentu lielumu un izkārtojumu, var veikt šādas darbības:
 • mainīt sekcijas lielumu, ja tas ir nepieciešams, veicot šādas darbības:
  • peles rādītāju novieto uz sekcijas apakšējās robežas, līdz tas maina izskatu uz melnu dubultbultiņu 15:
14
  • turot piespiestu kreiso pogu, velk peli, līdz sasniegts vēlamais sekcijas lielums (jauno sekcijas robežas atrašanās vietu norāda horizontāla melna līnija);
 • mainīt vadības elementu izkārtojumu, ja tas ir nepieciešams, veicot šādas darbības:
  • atlasa vadības elementus kādā no veidiem:
   • vienu elementu atlasa, izpildot klikšķi uz tā. Uz atlasītā laukuma rāmīša parādās kvadrātiņi:
   • vairākus elementus atlasa, turot piespiestu taustiņu 5 un izpildot klikšķi uz tiem;
  • veic nepieciešamās darbības, piemēram:
   • lai mainītu laukuma lielumu, novieto peles rādītāju uz kvadrātiņiem un brīdī, kad tam ir divvirzienu bultiņas izskats 16, velk peli vajadzīgajā virzienā;
   • lai pārvietotu laukumu, to pārvelk uz izvēlēto vietu brīdī, kad peles rādītājam ir šāds izskats 17 (parādās, tuvinot peles rādītāju rāmīša kreisajam augšējam stūrim vai jebkurai malai).