8. PĀRSKATI

8.2. Datu grupēšana pārskatā

Lai pārskats būtu informatīvi pilnīgāks un pārskatāmāks, tiek lietota:

 • ierakstu grupēšana pēc norādītā lauka;
 • ierakstu kārtošana grupā alfabētiskā vai skaitliski augošā secībā vai arī pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā;
 • statistisko lielumu aprēķināšana grupētajiem datiem.

7.2.1. Datu grupēšanas paņēmieni

Datu grupēšanu pārskatā var veikt:

 • pārskata veidošanas laikā, ja tiek lietots pārskata veidošanas vednis, tā 2. un 3. solī.
  Tiek iegūts, piemēram, šāds rezultāts:
1
 • jau izveidotam pārskatam, izkārtojuma skatā Layout View vai projektēšanas skatā Design View lietojot pogu 2.

7.2.2. Datu grupēšanas piemērs skatā Layout View

Pieņemsim, ka eksistē pārskats Klienti un marsruti, kam skatā Report View ir šāds izskats:

3

Lai veiktu datu grupēšanu pārskatam:

 • atver pārskatu izkārtojuma skatā;
 • konteksta Report Layout Tools cilnes Design lappuses grupā Grouping & Totals piespiež pogu 2. Pārskata apakšējā daļā tiek atvērts dialoglodziņš Group, Sort, and Total, kas dod iespēju veikt ierakstu kārtošanu un grupēšanu pārskatā:
4
 • veic grupēšanu, izpildot šādas darbības:
  • dialoglodziņā Group, Sort, and Total piespiež pogu 5. Atveras jauna josla Group on un pieejamo lauku saraksts:
6
  • joslas Group on lauku sarakstā izpilda klikšķi uz lauka, piemēram, Valsts, pēc kura tiks veikta grupēšana.
   Lappuses izkārtojuma skatā uzskatāmi redzams grupēšanas rezultāts:
7
Joslā Group on norādīts, ka:
   • veikta grupēšana pēc lauka Valsts;
   • grupas sakārtotas alfabētiskā secībā pēc valstu nosaukumiem (with A on top);
 • veic ierakstu kārtošanu grupā, izpildot šādas darbības:
  • lodziņā Group, Sort, and Total piespiež pogu 8.

Atveras jauna josla Sort by un pieejamo lauku saraksts:

9

  • joslā Sort by lauku sarakstā izpilda klikšķi uz lauka, piemēram, Uzvārds, pēc kura tiks veikta ierakstu kārtošana grupā.
   Lappuses izkārtojuma skatā redzams kārtošanas rezultāts:
10

Joslā Sort by norādīts, ka:

   • veikta kārtošana pēc lauka Uzvards;
   • ieraksti sakārtoti alfabētiskā secībā (with A on top);
 • pievieno grupām aprēķinus, izpildot šādas darbības:
  • izpilda klikšķi uz joslas Group on;
  • piespiež pogu 11. Josla Group on papildinās ar jaunām pogām un sarakstiem, ko lietojot, var:
12
   • precizēt grupēšanas veidu (by entire value);
   • pievienot aprēķinus (with no totals);
   • mainīt lauka, pēc kura tiek grupēts, virsrakstu (with title);
   • noteikt, vai lietot grupas galvenes sekciju (with a header section);
   • noteikt, vai lietot grupas kājenes sekciju (without a footer section);
   • precizēt ierakstu izvietojumu pārskatā (do not keep group together on one page);
   • paslēpt papildu iespējas (13);
  • izpilda kilkšķi uz pogas 14 bultiņas 12. Atveras lodziņš Total:
15
  • lodziņā Total veic šādas darbības:
   • atver sarakstu Total On un izvēlas lauku, kam tiks veikti aprēķini, piemēram, Cena:
16
   • atver sarakstu Type un izvēlas aprēķināmo lielumu, piemēram, Sum:
17
  • atzīmējot izvēles rūtiņas, norāda, kur ievietot aprēķinus, piemēram, grupas kājenē (Show subtotal in group footer):
18
Iegūst šādu pārskata izskatu.
19
 • aizver dialoglodziņu Group, Sort, and Total, ja tas ir nepieciešams, lietojot kādu no paņēmieniem:
  • dialoglodziņa Group, Sort, and Total virsrakstjoslā piespiež pogu 20 (Close Grouping Dialog Box);
  • konteksta Report Layout Tools cilnes Design lappuses grupā Grouping & Totals piespiež pogu 21;
 • saglabā un aizver pārskatu.
20 Datu grupēšana izveidotā pārskatā projektēšanas skatā notiek tieši tāpat kā izkārtojuma skatā, bet, lai redzētu iegūto rezultātu, jāatver kāds no pārējiem skatiem.