8. PĀRSKATI

8.1. Pārskata veidošana

Pārskats var tikt veidots dažādi, piemēram, lietojot:

 • pārskata veidnes;
 • pārskata veidošanas vedni;
 • projektēšanas skatu.

Parasti pārskatu izveido, lietojot veidni vai vedni, un tad, ja nepieciešams, to rediģē projektēšanas vai izkārtojuma skatā.

7.1.1. Pārskata veidošana ar veidni

Lai izveidotu pārskatu, lietojot veidni:

 • navigācijas rūtī atlasa tabulu vai vaicājumu, piemēram, tabulu Klienti:

5

  • piespiež lentes cilnes Create lappuses grupas Reports pogu 6.
   Tiek izveidots pārskats:
   • tas tiek attēlots izkārtojuma skatā Layout View;
   • pēc noklusējuma tam tiek piesķirts nosaukums Klienti:
7

7.1.2. Pārskata veidošana ar vedni

Lai izveidotu pārskatu, lietojot vedni:

 • aktivizē pārskata veidošanas vedni, lentes cilnes Create lappuses grupā Reports piespiežot pogu 8;
 • vedņa Report Wizard 1. solī:
9
  • izkrītošajā sarakstā Tables/Queries izvēlas tabulu vai vaicājumu, no kura dati tiks ievietoti pārskatā, piemēram, tabulu Marsruti;
  • sarakstā Available Fields atlasa laukus, kas būs pārskatā, un ievieto sarakstā Selected Fields, lietojot pogas:
   • a – ievietot lauku;
   • a – ievietot visus laukus;
   • c – atcelt lauka ievietošanu;
   • d – atcelt visu lauku ievietošanu;
20 Pārskatā var ievietot laukus no vairākām tabulām un vaicājumiem.
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Report Wizard 2. solī:
10
  • atlasa lauku, piemēram, Menedzeris, pēc kura veikt grupēšanu;
  • piespiež pogu a (lai atceltu grupēšanu, lieto pogu c);
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Report Wizard 3. solī:
11
  • izvēlas laukus, pēc kuriem veikt ierakstu kārtošanu, un veidu, kā to darīt;
  • piespiež pogu 12, kas kļūst redzama tikai tad, ja ir izvēlēts vismaz viens skaitlisks lauks.

Atveras dialoglodziņš Summary Options, kurā:

13

   • atzīmē izvēles rūtiņu vai rūtiņas, lai veiktu aprēķinus grupā, piemēram, aprēķinātu lielāko (Max) cenu grupā;
   • piespiež pogu ok;
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Report Wizard 4. solī:
14
  • grupā Layout izvēlas lauku izkārtojumu;
  • grupā Orientation izvēlas lapas orientāciju, piemēram, Landscape;
  • piespiež pogu 10;
 • vedņa Report Wizard 5. solī:
15
  • ievada pārskata nosaukumu (pēc noklusējuma tiek piedāvāts pārskata avota nosaukums, piemēram, Marsruti);
  • atzīmē kādu no radiopogām:
   • Preview the report – priekšskatīt pārskatu (atzīmēta pēc noklusējuma);
   • Modify the report design – mainīt pārskata dizainu;
  • piespiež pogu 11.

Izveidotais pārskats skatā Report View var izskatīties šāds:

16