7. FORMAS

7.2. Darbības ar ierakstiem formā

Lai veiktu darbības ar ierakstiem, formu atver formas skatā kādā no veidiem:

 • ja forma ir aizvērta, lieto kādu no paņēmieniem, piemēram:
  • izpilda dubultklikšķi uz formas ikonas navigācijas rūtī;
  • lieto formas konteksta izvēlnes komandu 14;
 • ja forma ir atvērta kādā citā skatā, izpilda kādu no darbībām, piemēram:
  • izvēlas formas cilnes konteksta izvēlnes komandu 1;
  • lentes cilnes Home lappuses grupā Views piespiež pogu 2;
  • lentes cilnes Home lappuses grupā Views pogas 3 izvēlnē lieto komandu 1.

6.2.1. Ierakstu pievienošana

Lai formai pievienotu jaunu ierakstu, lieto kādu no paņēmieniem, piemēram, izpilda klikšķi:

5

 • navigācijas joslā uz pogas 6;
 • lentes cilnes Home lappuses grupā Records uz pogas 7.

6.2.2. Datu ievadīšana un rediģēšana

Lai ievadītu datus ierakstā:

 • izpilda klikšķi laukā;
 • ievada datus, lietojot tastatūru;
20 Ievadot datus, darbojas visi ierobežojumi, kas saistīti ar pareizu datu tipu, validācijas noteikumu un referenciālās integritātes lietošanu.
 • uz nākamo lauku pāriet, lietojot taustiņu 1 vai 1.
20 Dati tiek apstiprināti un saglabāti katrā ierakstā automātiski, pārejot uz citu ierakstu.

Lai ierakstā rediģētu datus:

 • izpilda klikšķi vietā, kur dati jārediģē;
 • veic datu rediģēšanu, piemēram:
  • dzēš kļūdaini ievadītu rakstzīmi, lietojot taustiņu 9 vai 1, un ievada pareizo;
  • dzēš lauka saturu, atlasot to un piespiežot taustiņu 1 vai 9, un tad ievada jaunus datus (ja tas ir vajadzīgs).

Ieraksta rediģēšanas režīmu norāda zīmulītis 8, kas redzams ieraksta atlases joslā, kura atrodas formas kreisajā malā:

9

Kamēr rediģētais ieraksts nav saglabāts, veiktās darbības var atsaukt, lietojot:

 • ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 10 (Undo);
 • tastatūras taustiņu 3;
 • taustiņu kombināciju 3 + 3.

6.2.3. Pārvietošanās starp ierakstiem

Lai pārvietotos starp ierakstiem formā, var lietot navigācijas joslas Record: pogas:

 • 13 – pārvietoties uz pirmo ierakstu;
 • 13 – pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu;
 • 13 – pārvietoties uz nākamo ierakstu;
 • 13 – pārvietoties uz pēdējo ierakstu.

Lai pārvietotos uz norādīto ierakstu:

 • navigācijas joslas tekstlodziņā 2 ievada ieraksta kārtas numuru;
 • piespiež taustiņu 26.

6.2.4. Ierakstu kārtošana formā

Lai sakārtotu ierakstus formā, lietojot lenti:

 • atver formu;
 • izvēlas lauku, pēc kura notiks kārtošana;
 • veic ierakstu kārtošanu kādā no veidiem:
  • lai sakārtotu ierakstus alfabētiskā vai augošā skaitliskā secībā, piespiež lentes cilnes Home lappuses grupā Sort & Filter pogu 18;
  • lai sakārtotu ierakstus pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā, piespiež lentes cilnes Home lappuses grupā Sort & Filter pogu 19.

Lai sakārtotu ierakstus formā, lieto lauka konteksta izvēlni:

 • atver lauka konteksta izvēlni;
 • izvēlas nepieciešamo komandu, piemēram:
  • lai sakārtotu ierakstus alfabētiskā vai augošā skaitliskā secībā:
   • tekstam lieto komandu 20;
   • skaitļiem un valūtai lieto komandu 21;
   • datumiem lieto komandu 22;
  • lai sakārtotu ierakstus pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā:
   • tekstam lieto komandu 23;
   • skaitļiem un valūtai lieto komandu 24;
   • datumiem lieto komandu 25.
20 Lauka izvēlnē tiek piedāvāta tikai datu tipam atbilstošā komanda.

6.2.5. Ierakstu dzēšana

Lai dzēstu aktīvo ierakstu:

 • lentes cilnes Home lappuses grupā Records atver pogas 11 izvēlni:

12

 • izvēlnē lieto komandu 13.

Atveras brīdinājuma lodziņš, kurā norādīts, ka dzēstu ierakstu atjaunot nevar:

14

 • apstiprina dzēšanu, brīdinājuma lodziņā piespiežot pogu 2.

6.2.6. Filtru lietošana

Filtrus lieto, lai atlasītu ierakstus pēc noteiktiem kritērijiem.

6.2.6.1. Filtra pievienošana

Lai formai pievienotu filtru pēc atlasītajiem datiem:

 • atver formu formas skatā;
 • atlasa datus vai novieto kursoru uz datiem, pēc kuriem jāatlasa ieraksti, piemēram, 2. ierakstā laukā Transports vārdā Autobuss:
15
 • pievieno filtru kādā no veidiem, piemēram:
  • atverot lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogas Selection izvēlni un izvēloties tajā atbilstošo filtrēšanas nosacījumu, piemēram, Equals “Autobuss”:
16
  • atverot lauka konteksta izvēlni un izvēloties tajā atbilstošo filtrēšanas nosacījumu, piemēram, Equals “Autobuss”:
17
Navigācijas joslā tiek raksturots filtrēšanas rezultāts:

18

 • filtrēšana ir pabeigta (19);
 • redzams pirmais no trīs atrastajiem ierakstiem (20).

Lai tabulai pievienotu filtru, lietojot komandu:

 • atver formu formas skatā;
 • atlasa datus vai novieto kursoru uz datiem, pēc kuriem jāatlasa ieraksti;
 • piespiež lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogu 21;
 • izvēlnē norāda filtrēšanas kritērijus kādā no veidiem, piemēram:
22
  • lieto izvēles rūtiņas, piemēram:
   • izpilda klikšķi izvēles rūtiņā 23;
   • atzīmē izvēles rūtiņu, kas satur datus, pēc kuriem filtrēt ierakstus, piemēram, 24;
  • komandas Text Filters izvēlnē norāda filtrēšanas nosacījumus (pēc noklusējuma filtrē datus, kas ir vienādi (Equals...) ar norādītajiem datiem):
25
 • piespiež pogu ok.
Lai formai pievienotu filtru pēc formas:
 • atver formu formas skatā;
 • atver lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogas Advanced izvēlni:

26

 • izvēlas komandu Filter By Form;
 • atveras filtrēšanas forma, kurā norāda filtrēšanas kritēriju vai kritērijus kādā no veidiem, piemēram:
  • filtrēšana pēc viena kritērija:
27
   • izpilda klikšķi laukā, piemēram, Transports;
   • atver sarakstu;
   • izvēlas datus, pēc kuriem filtrēt, piemēram, vārdu Autobuss.
Tiek atlasīti ieraksti par maršrutiem, kuros transports ir autobuss;
 • filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem dažādos laukos (tiek atlasīti ieraksti, kuriem vienlaikus izpildās visi kritēriji), piemēram:
  • izvēlas filtrēšanas kritēriju vienā laukā, piemēram, vārdu Autobuss laukā Transports:
28
  • izvēlas filtrēšanas kritēriju otrā laukā, piemēram, vārdu Vācija laukā Valsts.
Tiek atlasīti ieraksti par maršrutiem, kuros transports ir autobuss un valsts Vācija;
 • filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem vienā laukā (tiek atlasīti ieraksti, kuriem izpildās vismaz viens kritērijs), piemēram:
29
  • izvēlas filtrēšanas kritēriju laukā, piemēram, vārdu Autobuss laukā Transports;
  • filtrēšanas formas dialoglodziņā izpilda klikšķi uz cilnes 30:
31
  • izvēlas filtrēšanas kritēriju laukā, piemēram, vārdu Prāmis laukā Transports.
Tiek atlasīti ieraksti par maršrutiem, kuros transports ir autobuss vai prāmis.

6.2.6.2. Filtra atkārtota lietošana

Ja ir nepieciešams, filtru lieto atkārtoti kādā no veidiem, piemēram:

 • ar lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogas Advanced izvēlnes komandu Apply Filter / Sort:
32
 • ar lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogu 33 (Apply Filter).

6.2.6.3. Filtra noņemšana

Formai pievienoto filtru var noņemt vairākos veidos, piemēram:

 • ar lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogu 33 (Remove Filter);
 • ar lentes cilnes Home lappuses grupas Sort & Filter pogas Advanced izvēlnes komandu Clear All Filters:
34