6. VAICĀJUMI

6.6. Darbības ar vaicājuma rezultāta datiem

5.6.1. Pārvietošanās starp ierakstiem

Vienkāršākais veids, kā pārvietoties starp ierakstiem, ir izpildīt klikšķi ierakstā:

1

Lai pārvietotos starp ierakstiem, var lietot navigācijas joslas Record: pogas:

 • a – pārvietoties uz pirmo ierakstu;
 • b – pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu;
 • c – pārvietoties uz nākamo ierakstu;
 • d – pārvietoties uz pēdējo ierakstu.

Lai pārvietotos uz norādīto ierakstu:

 • navigācijas joslas tekstlodziņā 2 ievada ieraksta kārtas numuru;
 • piespiež taustiņu 26.

5.6.2. Ierakstu kārtošana

Lai sakārtotu ierakstus vaicājuma rezultātā, lietojot lenti:

 • atver vaicājuma rezultātu;
 • izvēlas lauku, pēc kura notiks kārtošana;
 • veic ierakstu kārtošanu kādā no veidiem:
  • lai sakārtotu ierakstus alfabētiskā vai augošā skaitliskā secībā, piespiež lentes cilnes Home lappuses grupā Sort & Filter pogu 18;
  • lai sakārtotu ierakstus pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā, piespiež lentes cilnes Home lappuses grupā Sort & Filter pogu 19.

Lai sakārtotu ierakstus vaicājuma rezultātā, lieto lauka izvēlni:

 • izpilda kādu no darbībām, piemēram:
  • atver lauka izvēlni, izpildot klikšķi uz rūtiņas 3 blakus lauka nosaukumam;
  • atver lauka konteksta izvēlni;
 • izvēlas nepieciešamo komandu, piemēram:
  • lai sakārtotu ierakstus alfabētiskā vai augošā skaitliskā secībā:
   • tekstam lieto komandu 20;
   • skaitļiem un valūtai lieto komandu 21;
   • datumiem lieto komandu 22;
  • lai sakārtotu ierakstus pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā:
   • tekstam lieto komandu 23;
   • skaitļiem un valūtai lieto komandu 24;
   • datumiem lieto komandu 25.
20 Lauka izvēlnē tiek piedāvāta tikai datu tipam atbilstošā komanda.