6. VAICĀJUMI

6.5. Vaicājuma rediģēšana

5.5.1. Kritēriju pievienošana un dzēšana

Lai vaicājumā pievienotu kritēriju:

 • atver vaicājumu projektēšanas skatā:
1
 • novieto kursoru rindas Criteria laukā, kuram jāpievieno kritērijs, piemēram, laukā Valsts;
 • ievada kritēriju, piemēram, Portugāle:
2
 • saglabā izmaiņas un aizver vaicājumu.

Lai vaicājumā dzēstu kritēriju, piemēram, tikko rediģētajā vaicājumā Pec 1 janvara:

 • atver vaicājumu projektēšanas skatā:
3
 • novieto kursoru rindas Criteria laukā, kuram jādzēš kritērijs, piemēram, laukā Valsts:
 • dzēš kritēriju kādā no veidiem, piemēram:
  • lietojot taustiņu 4;
  • lietojot taustiņu del;
 • saglabā un aizver vaicājumu.

5.5.2. Lauka pievienošana, pārvietošana, dzēšana, paslēpšana un atsegšana vaicājumā

Lai rediģētu vaicājumu, to atver vaicājumu projektēšanas skatā un lieto kādu no rediģēšanas veidiem:

5

 • lai pievienotu vaicājumā lauku:
6
  • atver pirmās tukšās kolonnas sarakstu;
  • pievieno lauku, piemēram, Talrunis no tabulas Klienti, izpildot uz tā klikšķi;
 • lai pārvietotu vaicājumā lauku:
7
  • atlasa lauku, piemēram, Talrunis, izpildot klikšķi brīdī, kad peles rādītāja izskats kolonnas nosaukuma laukā ir 2;
  • novieto peles rādītāju uz kolonnas nosaukuma;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk to uz vēlamo vietu (kolonnas jauno atrašanās vietu norāda melna vertikāla svītra, piemēram, starp kolonnām Uzvards un Izbraukšanas_datums);
  • atlaiž peles kreiso pogu;
 • lai dzēstu lauku:
8
  • atlasa lauku, piemēram, Talrunis, izpildot klikšķi brīdī, kad peles rādītāja izskats kolonnas nosaukuma laukā ir 2;
  • piespiež taustiņu del vai konteksta Query Tools cilnes Design grupā Query Setup pogu 9;
 • lai paslēptu lauku, atceļ izvēles rūtiņas atzīmēšanu rindā Show, piemēram, laukam Izbrauksanas_datums:
10
 • lai atsegtu lauku, atzīmē izvēles rūtiņu rindā Show, piemēram, laukam Izbrauksanas_datums:
11