6. VAICĀJUMI

6.3. Loģisko operatoru lietošana vaicājumos

Veidojot vaicājumus, atlases kritērijos var izmantot šādus loģiskos operatorus:

 • And – visiem kritērijiem jāizpildās vienlaikus;
 • Or – jāizpildās vismaz vienam no uzskaitītajiem kritērijiem;
 • Not – nav jāizpildās izteiksmei, kas seko operatoram Not.

Tālāk doti daži atlases vaicājumu piemēri, kuros izmantoti loģiskie operatori:

 • vaicājumā tiek lietots operators And un izpildīti šādi nosacījumi:
1
  • atlase notiek vienā tabulā: Marsruti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts, Ilgums_dienas, Cena;
  • jāatlasa ieraksti, kuros cena ir no 200 līdz 300 latiem (atlases kritērijs ir >=200 And <=300);
21 Valūtu kritērijos norāda kā skaitli.
  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Cenas;
 • vaicājumā tiek lietots operators Or un izpildīti šādi nosacījumi:
2
  • atlase notiek divās tabulās: Klienti un Marsruti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts no tabulas Marsruti un Uzvards no tabulas Klienti;
  • jāatlasa ieraksti, kuros kā maršruta mērķis ir valsts Portugāle vai Grieķija (rindā Criteria ievada "Portugāle" un rindā or ievada Grieķija);
  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Portugale vai Griekija.

Ja vaicājumu izpilda, aizver un tad atkal atver projektēšanas skatā, redzams, ka ir mainīts kritēriju pieraksta veids. Rindā Criteria atlases kritēriji pierakstīti, lietojot loģisko operatoru Or: "Portugāle" Or "Grieķija", kā tas pēc noklusējuma ir pieņemts lietotnē Access:

3

Veidojot vaicājumu, lietotājs pats var izvēlēties, kuru pieraksta formu lietot;

 • vaicājumā tiek lietots operators Not un izpildīti šādi nosacījumi:
4
 • atlase notiek tabulā Marsruti;
 • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts un Transports;
 • jāatlasa ieraksti, kuros transports nav lidmašīna (rindā Criteria ievada Not “Lidmašīna”);
 • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Transports nav lidmasina.