6. VAICĀJUMI

6.1. Vaicājuma veidošana un izpilde

5.1.1. Vaicājuma veidošanas secība

Lai izveidotu vaicājumu:

 • atver vaicājumu projektēšanas skatā, lentes cilnes Create lappuses grupā Queries piespiežot pogu 1 (pēc noklusējuma jaunam vaicājumam tiek piešķirts nosaukums Query1):
2
 • atver dialoglodziņu Show Table (ja tas nav redzams), konteksta Query Tools cilnes Design lappuses grupā Query Setup piespiežot pogu 3:
4
 • ievieto vaicājuma dokumentā tabulu vai tabulas, vai iepriekš izveidotus vaicājumus, no kuriem tiks atlasīti ieraksti, dialoglodziņā Show Table lietojot kādu no paņēmieniem:
  • izpildot dubultklikšķi uz objekta nosaukuma:
  • izpildot šādas darbības:
   • atlasa objektu, izpildot klikšķi uz katra objekta, turot piespiestu taustiņu 1;
   • piespiež pogu 6;
   • piespiež pogu 7.
Vaicājumu projektēšanas skata augšējā daļā redzama ievietotā tabula, piemēram, Marsruti:

5

 • aizpilda vaicājuma projektēšanas skata apakšējo daļu, kas ir pazīstama ar nosaukumu QBE režģis (Query By Example grid):
  • rindā Field ievieto to lauku nosaukumus, kuriem jābūt vaicājuma rezultātā un kurus izmantos atlases kritēriju norādīšanai. Lauku ievietošanu var veikt dažādi, piemēram:
   • izpildot dubultklikšķi uz lauka nosaukuma tabulā;
   • izvēloties lauka nosaukumu no saraksta, ko atver rindā Field;
   • pārvelkot lauka nosaukumu no tabulas uz rindas Field atbilstošo kolonnu;
  • rindā Table tiek norādīta tabula, no kuras ņemts lauks;
  • rindā Sort atver sarakstu un izvēlas no tā ierakstu kārtošanas veidu:
   • Ascending – kārtot alfabētiskā vai pieaugošā secībā;
   • Descending – kārtot secībā pretēji alfabētiskai vai dilstošā secībā;
   • Not sorted – nekārtot, t. i., atlasīt ierakstus tādā secībā, kādā tie glabājas tabulā;
  • rindā Show nosaka, vai rādīt kolonnu vaicājuma rezultātā:
   • atzīmēta izvēles rūtiņa 6 nozīmē – rādīt;
   • neatzīmēta izvēles rūtiņa 7 nozīmē – nerādīt;
  • rindā Criteria ievada atlases kritēriju, bet rindā or var ievadīt alternatīvus atlases kritērijus. Kā atlases kritērijus parasti izmanto:
   • skaitļus;
   • tekstu, iekļaujot to pēdiņās (“ ”);
   • datumu vai laiku, iekļaujot to rakstzīmēs #.

5.1.2. Vaicājuma veidošanas piemērs

Pieņemsim, ka dota tabula Marsruti:

8

Apskatīsim, kā var izveidot vaicājumu, kas izpilda šādus nosacījumus:

 • meklēšana notiek tabulā Marsruti;
 • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts un Transports;
 • jāatlasa ieraksti, kuros kā transporta līdzeklis ir autobuss;
 • atlasītie ieraksti jāsakārto alfabētiskā secībā pēc valstīm.

Lai izveidotu vaicājumu:

 • atver vaicājumu projektēšanas skatā, lentes cilnes Create lappuses grupā Queries piespiežot pogu 9 (parasti atveras arī dialoglodziņš Show Table):
10
 • ievieto vaicājuma dokumentā tabulu Marsruti, izpildot dubultklikšķi uz tabulas nosaukuma dialoglodziņā Show Table;
 • aizpilda vaicājuma projektēšanas skata apakšējo daļu, kā norādīts zemāk:
11
  • rindā Field ievieto lauku Valsts un Transports nosaukumus, piemēram, izpildot dubultklikšķi uz lauka nosaukuma tabulā Marsruti;
  • rindā Sort kolonnā Valsts atver sarakstu un izvēlas no tā ierakstu kārtošanu alfabētiskā secībā;
  • rindā Criteria kolonnā Transports ievada tekstu Autobuss.

5.1.3. Vaicājuma saglabāšana

Izveidoto vaicājumu saglabā kādā no veidiem, piemēram:

 • piespiež ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 5 (Save);
 • lieto vaicājuma cilnes konteksta izvēlnes komandu Save;
 • lieto cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu Save.

Saglabājot vaicājumu pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As, kurā:

 • tekstlodziņā Query Name ievada vaicājuma nosaukumu, piemēram, Autobuss:

12

21 Norādot vaicājuma nosaukumu, jāņem vērā, ka nav iespējams saglabāt vaicājumu ar tādu pašu nosaukumu, kāds ir datubāzē esošai tabulai.

 • piespiež pogu ok.

5.1.4. Vaicājuma izpildīšana

Ja vaicājums ir atvērts projektēšanas skatā, tad, lai to izpildītu, lieto kādu no veidiem, piemēram:

 • piespiež konteksta Query Tools cilnes Design lappuses grupas Results pogu 13;
 • piespiež konteksta Query Tools cilnes Design lappuses grupas Results pogu 14 (Datasheet View);
 • izvēlas vaicājuma cilnes konteksta izvēlnes komandu 15.

Ja vaicājums ir aizvērts, tad vaicājumu izpilda kādā no veidiem, piemēram, ar:

 • dubultklikšķi navigācijas rūtī uz vaicājuma ikonas, piemēram, 16;
 • vaicājuma konteksta izvēlnes komandu 14.

Tiek parādīti tikai tie ieraksti, kas atbilst sastādītajiem datu atlases kritērijiem.

18